Hoppa till huvudinnehåll

Det perfekta ögonvittnet existerar inte - på 5 meters avstånd är varannan vittnesobservation rätt

Konstens natt 2009
Att lägga märke till personer runtomkring en är inte alltid lätt, inte ens dagtid och på nära håll, enligt en färsk doktorsavhandling. Konstens natt 2009 Bild: Yle/ Nora Engström konstens natt

Det perfekta ögonvittnet existerar inte. Inte ens under optimala förhållanden, visar färsk forskning från Åbo Akademi.

Ögonvittnen kan spela en avgörande roll när rättsfall avgörs. Men att lita för mycket på ögonvittnens skildringar är inte helt oproblematiskt visar en färsk doktorsavhandling i psykologi av Thomas Nyman.

För sin avhandling har han undersökt vid vilket avstånd och under vilka omständigheter det blir omöjligt att identifiera en annan person.

- Hur långt från varandra kan man vara för att identifiera en annan person korrekt, och när blir det en ren gissning, beskriver Nyman förenklat sin hypotes i avhandlingen.

Att det blir svårare ju längre ifrån varandra man är kommer inte som någon överraskning, men det har inte funnits någon forskning som undersöker när det inte längre är möjligt.

- Ingen har kollat tidigare när det blir omöjligt så att man vet att nej, det här kan vi inte använda i rätten, för ingen kan identifiera en annan person på så här långt avstånd, berättar Nyman.

Världens största ögonvittnesexperiment

För att komma fram till var gränsen går för vad det mänskliga ögat kan uppfatta och vad våra hjärnor kan registrera har Nyman analyserat 7551 ögonvittnesmål.

En stor del av ögonvittnesmålen har han samlat in på vetenskapscentret Heureka i Vanda i två omgångar under åren 2017 och 2018.

- Det var ett spännande upplägg och det var lite annorlunda än hur man brukar göra på universitet, säger Nyman.

Så, var går gränsen för vad som är möjligt för människor att uppfatta?

- För alla, oavsett ålder är det en gissning vid 100 meter, säger Nyman.

- Men redan vid 40 meter är det kanske inte något man vill använda i rätten, för chansen är väldigt låg att den ska vara korrekt, fortsätter han.

Thomas Nyman ute i naturen.
Thomas Nyman befinner sig för tillfället i Shanghai i Kina där han undervisar. Disputationen kommer därför att ske över videolänk. Thomas Nyman ute i naturen. Bild: Åbo Akademi/Privat Doktorsavhandling,psykologi,Åbo Akademi,thomas nyman

Nymans ögonvittnesexperiment visar att det redan vid fem meters avstånd var 50 procents chans att identifiera en annan person korrekt.

- Och då var det under optimala förhållanden, påpekar han.

- Personerna visste att de skulle identifiera den andra personen och de stod på fem meters avstånd och fick titta på varandra i 20 sekunder. Ändå blev det ofta fel, berättar Nyman.

Om ljusförhållandena inte var optimala, det vill säga att observationen gjordes i mörker, var det en gissning redan vid 20 meters avstånd.

Ögonvittnen kan ha stor betydelse

Enligt Nina Immonen, specialsakkunnig på Domstolsverket och tingsdomare på Helsingfors tingsrätt, är det ovanligt med mål som inte har några vittnen som ska höras.

- I de flesta brottmål hörs ögonvittnen, säger hon och fortsätter:

- Det är väldigt vanligt att åklagare anser att i stöd för det åtal som har väckts mot en person så ska det finnas en viss tyngd av bevisning. Det kan vara skriftliga bevis men ofta är det vittnen som ska höras.

Nina Immonen selfie.
Nina Immonen berättar att ögonvittnen är viktiga för att bestyrka händelseförloppet under rättegångar. Nina Immonen selfie. Bild: Nina Immonen/Privat domare,Helsingfors tingsrätt

Hur stor tyngd ett ögonvittnesmål har för hur ett fall avgörs varierar från fall till fall.

- Det kan variera från noll till hundra och allt däremellan.

Rätten avgör trovärdigheten

För att ett ögonvittnesmål ska påverka utfallet i ett rättsfall förutsätter det att vittnesmålets trovärdighet kan kontrolleras och att det går ihop med den övriga bevisningen.

- Åklagare och försvarare ställer kniviga frågor till vittnen för att lite ruska om och höra om det finns feluppfattningar eller om vittnet kan ha tolkat situationen fel, berättar Immonen.

Det är rätten som avgör om ett ögonvittnesmål är trovärdigt eller inte. Men det handlar inte alltid om att någon medvetet ljuger, påpekar Immonen.

- Människor uppfattar situationer olika. Det kan vara tre personer som ser en bilolycka. Men personerna kan stå på olika sidor av vägen, nån kan ha nåt som skymmer sikten och man uppfattar situationen från sitt eget perspektiv, säger hon.

- I sådana situationer kan det handla om att helheten inte går ihop, utan att någon ljuger, säger Immonen.

Skillnad i länders rättspraxis

I andra länders rättspraxis finns det fall som har avgjorts enbart utgående från ögonvittnens skildringar från längre än 100 meters håll, berättar Thomas Nyman och nämner vissa delstater i USA.

- Här i Finland är vi domare nog medvetna om riskerna med att sätta för mycket tyngd på ögonvittnesmål, kommenterar Immonen om hur läget är i Finland.

På frågan om man kan lita på ögonvittnen ger Nyman ett diplomatiskt svar.

- Under optimala förhållanden så presterar individer inte jättebra. Nu såg vi på den bästa situationen som är möjlig och det kommer inte att bli bättre om det sker ett brott. Ett brott kommer inte att öka på minnet, konstaterar han.

Läs också