Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplan för Fabriksudden i Hangö korrigeras och avtalet preciseras - nu får Hangöborna säga sitt om planen igen

Vita flervåningshus och en skylt där det står Regatta Spa.
På Fabriksudden finns bland annat Regatta Spa. Vita flervåningshus och en skylt där det står Regatta Spa. Hangö,byggande,hotell,regatta spa

Långdansen kring Fabriksudden kan kanske snart vara över. Stadsstyrelsen beslutade i går att göra ändringar i detaljplanen och preciseringar i markanvändningsavtalet mellan staden och Regatta Resorts.

Den korrigerade detaljplanen för Fabriksudden läggs nu ut till påseende.

Det här ändras i detaljplanen

Ändringarna har gjorts utifrån bemötanden och diskussioner.

  • Kvartersområdets östra gräns flyttas så att den följer Simhusvägens gräns.
  • Gatuområdet för Simhusvägen har breddats till 8 meter.
  • Man har avlägsnat en lättrafikled från VV-området, alltså badstranden.
  • På norra sidan har man lagt till en riktgivande lättrafikled och det reserveras utrymme för försäljningsplatser.
  • Parkeringsplatser kommer enligt ändringen att förverkligas inom tomtgränserna. Det är möjligt att bygga bilplatserna i källarvåningen.
  • Räddningsvägen till Östra hamnen kan genomföras från Havsgatan.
  • På det södra parkområdet har man lagt till en bestämmelse som gör det möjligt att bygga ringa kommunaltekniska konstruktioner på området. Det går också att förverkliga en förbindelse till Märaskär från området.
  • Byggnadsmassornas gränser har preciserats och bygghöjdens styrs.
  • Dagvatten- och bullerbestämmelser har lagts till i planförslaget. Det finns också allmänna bestämmelser för avfallstak och övriga serviceutrymmen.

När stadsfullmäktige behandlade ärendena på sitt möte i maj bad man att markanvändningsavtalet skulle preciseras. Stadsstyrelsen förtydligar bland annat att Regatta Resorts ska betala en ersättning som motsvarar marknadspriset på tomter i området, för den extra byggrätt på nästan 730 kvadratmeter som finns i detaljplaneändringen.

Avtalet går nu vidare till stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen förslår att fullmäktige godkänner det ändrade avtalet och ger stadsstyrelsen möjlighet att göra eventuella slutliga preciseringar i avtalet.

Byggena på Fabriksudden har väckt starka känslor i Hangö i flera år. Staden godkände redan 2017 en plan för området men den förkastades 2018 av förvaltningsdomstolen på grund av ett besvär.

Artikeln korrigerades klockan 12.37 2.6.2020 med att förvaltningsdomstolen förkastade beslutet 2018. Tidigare stod det i fjol. Att stadsstyrelsen gör eventuella slutliga ändringar ändrades till preciseringar.