Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendekris inom Soite – vd tror att ansträngd ekonomi och tuffa beslut ligger bakom

Kvinna klädd i mörkblå blus ser in i kameran. I bakgrunden sjukhusmiljö.
Soites vd Minna Korkiakoski-Västi. Kvinna klädd i mörkblå blus ser in i kameran. I bakgrunden sjukhusmiljö. Bild: VILLE VIITAMÄKI / YLE Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Det gnisslar mellan beslutsfattare och ledning inom vårdsamkommunen Soite i Mellersta Österbotten. På tisdagen höll både styrelse och fullmäktige möte och särskilt det senare blev sällsynt livligt.

- Jag kommer nyss från det mest färgstarka möte jag tror jag någonsin varit med om, säger Minna Korkiakoski-Västi som är Soites vd.

På fullmäktigemötet skulle bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2019 godkännas, men ledamot Jussi Torppa påtalade brister i bokslutet och ville därför remittera ärendet. Han fick stöd av flera andra ledamöter.

Efter en lång och kvistig diskussion visade det sig att det hela handlade mer om förtroendet för samkommunens högsta ledning än om detaljer i bokslutet.

Minna Korkiakoski-Västi ser det hela som en fortsättning på den diskussion om förtroende man haft inom de beslutande organen redan under fjolåret.

- Vi har gått igenom en tuff period inom Soite, framför allt ekonomiskt, och vi har tvingats fatta många tuffa beslut. Jag upplever att det framför allt är det här som ligger bakom missnöjet, säger Korkiakoski-Västi.

Förtroendeomröstning på nästa möte

Tisdagens fullmäktigemöte var ett hybridmöte, där en del ledamöter deltog på plats och andra följde med virtuellt. Kommunikationen löpte inte helt smärtfritt, enligt Korkiakoski-Västi. Dessutom fick man ta flera pauser för att utreda teknikaliteter.

Det hela utmynnade dels i att bokslutet ska beredas på nytt, och dels i att de fullmäktigeledamöter som vill föra saken om förtroende för ledningen vidare kan göra det genom ett initiativ. Bägge frågor behandlas på nästa möte som hålls om två veckor.

För att ett dylikt initiativ ska behandlas av fullmäktige krävs att en fjärdedel av ledamöterna stöder det, vilket för soitefullmäktiges del innebär sju namn.

Minna Korkiakoski-Västi vågar inte gissa hur en förtroendeomröstning för styrelse och henne själv som vd utfaller.

- Jag vågar inte ens spekulera i hur initiativet kommer att vara formulerat.

Korkiakoski-Västi tror däremot att bokslutet för 2019 får godkänt på nästa möte.

- Det torde vara endast en formalitet.