Hoppa till huvudinnehåll

Markägare vill skydda strandområden i Lappvik

Sandstranden i Lappvik som hela tiden förlorar sand
Strandområde i Lappvik. Bilden är en arkivbild och föreställer inte exakt det område som ska fredas. Sandstranden i Lappvik som hela tiden förlorar sand Bild: YLE/Malin Lindholm tång

Några markägare har lämnat in en ansökan om att få freda två smala strandremsor i Lappvik i Hangö. Totalt handlar det om åtta tomter och ett område på drygt 4 300 kvadratmeter.

Markägarna har via ett juridiskt ombud vänt sig till Närings- trafik och miljöcentralen i Nyland. Markägarna vill grunda ett privat naturskyddsområde i Lappvik.

Miljönämnden i Hangö välkomnar fredningsansökan och skriver i sitt utlåtande till NTM-centralen att staden förordar ett godkännande.

Enligt en naturinventering som gjordes 2015 finns det flera hotade djur- och växtarter på de strandområden som nu planeras bli naturskyddsområde. Bland annat den starkt hotade växten strandrör.

Strandområdet i Lappvik klassificeras som ett nationellt och landskapsmässigt värdefullt naturobjekt.

Att grunda ett naturskyddsområde försvårar enligt Hangös stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen inte områdets fortsatta planläggning.

Miljönämnden i Hangö tillägger att det ändå, vid fortsatt planering, är viktigt att det blir tillåtet för människor att röra sig på de här områdena.

Artikeln korrigerades 04.06 kl 16.55: Det har framkommit att flera personer äger de strandsområden som föreslås bli fredade. Således ändrades "en markägare" till "några markägare" och "personen" ändrades till "markägarna".

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland