Hoppa till huvudinnehåll

Slamtransporterna i Väståbolands skärgård kan inledas våren 2021 – konkurrensutsättningen tidigareläggs

Avloppslangar på slamtransportbil.
Slamtransporterna i skärgården har försvårats, då Korpo reningsverk har stängt. Avloppslangar på slamtransportbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Konkurrensutsättningen av slamtransporterna i skärgården ska tidigareläggas. Eftersom reningsverket i Korpo har stängts, har slamtransporterna försvårats i skärgården. Fastighetsägare har varit tvungna att föra sitt slam till Åbo istället.

Till en början var det tänkt att konkurrensutsättningen skulle inledas under 2021. Pargas stad har ändå bett Sydvästra Finlands Avfallsservice att inleda konkurrensutsättningen redan under 2020.

Därmed skulle slamtransporterna inledas på huvudöarna i Korpo, Nagu och Houtskär under våren 2021. Slamtransporterna och konkurrensutsättningarna för Pargas och öarna utanför huvudöarna görs senare.

Vill spara pengar

Bakgrunden till det här är det beslut, som fattades av den regionala avfallsnämnden år 2018. Då beslöt nämnden att anordnandet av slamtransporterna överförs stegvis under åren 2021 till 2026 till det kommunalt ägda avfallsbolaget.

Meningen med konkurrensutsättningen är att invånarna ska spara pengar, säger invånarservicechef Cati Huhta vid Sydvästra Finlands avfallservice.

Invånare ska fylla i enkät om sina slambehållare

Nu behöver avfallsbolaget uppgifter av invånarna över områdets slambehållare. Det här för att slamtransporterna ska fungera så bra som möjligt.

De invånare som bor utanför avloppsnätverket på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär får en enkät i början av juni. Med hjälp av enkäten kartlägger man fastigheternas slambehållare och mängden slam som uppkommer.

De här uppgifterna används i samband med konkurrensutsättningen, konstaterar Huhta.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland