Hoppa till huvudinnehåll

Esboföräldrar kritiserar svenska bildningstjänsterna för att fatta beslut utan att höra de berörda - Smedsby förskola flyttar in till skolan i höst

Satu Björkstén och Sara Illman utanför Smedsby skola i Esbo.
Satu Björkstén och Sara Illman har lämnat in ett öppet brev till svenska bildningstjänsterna i Esbo. Satu Björkstén och Sara Illman utanför Smedsby skola i Esbo. Bild: Yle / Hanna Othman Smedsby skola,Smedsby, Esbo stad,sara illman

Svenska bildningstjänsterna i Esbo får kritik för hur de skött kommunikationen till föräldrarna som har barn i Smedsby skola. I höst ska nämligen Smedsby förskola flytta in i skolans utrymmen och enligt kritiken har beslutet kommit sent och varken föräldrar eller barn har hörts i ärendet.

- Jag undrar när vi skulle ha hört om saken om vi inte hade råkat se att det var ett ärende som skulle tas upp på direktionens junimöte, säger Satu Björkstén som är ordförande för Smedsby skolas direktion.

Hon funderar om de kanske först i höst när skolan börjar hade märkt att också förskolan nu finns i samma utrymmen.

- Då hade man inte lämnat någon tid för föräldrarna att reagera. Och jag tycker det hör till demokratin att alla ändå ska få delta och åtminstone kommentera och ställa frågor, säger Björkstén.

Smedsby förskola ska alltså från och med hösten flytta in hos Smedsby skola. Ur den pedagogiska synvinkeln är det en bra sak menar direktionsmedlemmen Sara Illman, men det är ett beslut som lämnar många frågor öppna.

Smedsby skola.
I den nyare paviljongen till vänster ska ettorna och förskolebarnen ha sina rum. Smedsby skola. Bild: Yle / Hanna Othman Smedsby skola,Smedsby, Esbo stad,Esbo

För att förskolan ska rymmas in måste de som börjar tvåan nästa år flyttas till det lilla rum som fungerat som handarbetssal. Illman och Björkstén är oroliga för att rummet är för litet för att inhysa en hel klass på heltid.

- Redan nu måste de lämna ryggsäckarna på utsidan för att de inte ryms in. Och barnen kommer ju bara att växa, säger Illman.

Parkeringen på gården orsakar också huvudbry - det finns nämligen ingen möjlighet för det i dagens läge. Skolelevernas föräldrar kan lämna av barnen vid en vändplats, men förskolebarnens föräldrar borde kunna parkera bilen för att följa barnet in till avdelningen.

- Det finns verkligen inte rum för en enda bil som backar eller svänger här på skolgården på morgnarna. Idrottsplanen finns här intill, men den används under gymnastiktimmar och av eftis.

Vändplatsen och idrottsplanen intill Smedsby skola i Esbo.
Vändplatsen och idrottsplanen intill skolan. Här lämnar föräldrarna av skolbarnen. Vändplatsen och idrottsplanen intill Smedsby skola i Esbo. Bild: Yle / Hanna Othman Smedsby skola,Smedsby, Esbo stad,Esbo

Mest besvikna är Illman och Björkstén ändå på att skolans föräldrar eller direktion inte har informerats eller fått säga sin åsikt.

- Som jag förstått det har man förberett det i all hemlighet och därmed har vi föräldrar inte kunnat lyfta upp de viktiga punkter som vi tycker att borde lösas innan skolan börjar i höst, säger Björkstén.

Esbos principer är att beslutsprocessen är öppen, demokratisk och lättillgänglig och det är något som ingendera kvinnorna nu anser att har följts. Därför har de skickat ett öppet brev till svenska bildningstjänsterna där de påtalar vad allt de anser att har gått fel i det här fallet.

- Som processen nu sett ut i det här ärendet har man ju inte så stort förtroende för att följande process skulle vara mera deltagande, säger Sara Illman.

Sara Illman och Satu Björkstén utanför Smedsby skola i Esbo.
Sara Illman och Satu Björkstén har båda haft flere barn i Smedsby skola. Sara Illman och Satu Björkstén utanför Smedsby skola i Esbo. Bild: Yle / Hanna Othman Smedsby skola,Smedsby, Esbo stad,satu björksten

Esbo stads svar

Barbro Högström som är direktör för svenska bildningstjänsterna vid Esbo stad svarar på anklagelserna att Smedsby skolas direktion inte ansågs behöva informeras.

- De berörs inte direkt, så som förskolebarnens vårdnadshavare berörs. Och eftersom daghemmet och skolan inte ligger så långt ifrån varandra att det skulle betyda stora förändringar för familjerna så har vi bedömt att man inte behöver gå ut med mera information, säger Högström.

Direktionens ansvarsområde sträcker sig inte så här långt, tillägger hon.

- Det är klart att man alltid kan diskutera och kanske borde vi ha gjort det men våren har varit ansträngd i och med coronaepidemin. Trots att direktionens mandat inte sträcker sig till det här kunde vi ha varit i kontakt med dem och det är klart att vi försöker med så stor delaktighet som möjligt, säger Barbro Högström.

En allvarsam kvinna med ett litet leende står vid ett fönster.
Barbro Högström. En allvarsam kvinna med ett litet leende står vid ett fönster. Bild: Yle/ Lukas Rusk Esbo,högström

Högström säger att tjänstemannakåren känt till planerna en längre tid. Det blev ändå klart att förskolan ska flyttas först efter att alla föräldrar anmält sina barn till daghemmen för hösten, något som görs i april.

- Smedsby daghem finns i lokaler som är begränsade och vi har under åren fått kritik för att det finns väldigt få lediga platser där. Redan 2019 var det aktuellt att flytta förskolan, men då visade det sig att gruppen var förhållandevis liten så de kunde stanna kvar i daghemmet. Gruppen som börjar till hösten är större, säger Högström.

De enda förändringarna som behöver göras till skolans lokaler är att bygga ett klädställ och köpa ett torkskåp till, enligt Högström. Problemet med parkeringen ska nog lösas på något sätt.

Smedsby skolas skolgård med gungor och köätterställning.
Skolgården vid Smedsby skola. Smedsby skolas skolgård med gungor och köätterställning. Bild: Yle / Hanna Othman Smedsby skola,Smedsby, Esbo stad,Esbo,skolgård,gungor

Alla andra svenskspråkiga skolor i Esbo har redan en förskola i samband med de lägre klasserna och staden ser gärna att steget till att börja skolan inte är så stort.

Hur ser Högström på föräldrarnas oroa om att skoleleverna nu måste tränga in sig på ett mindre utrymme, hur ska alla rymmas?

- Jag skulle inte säga att det är ett problem. Om man tittar på de andra skolorna så försöker vi nog utnyttja kvadratmetrarna optimalt och det är också fullmäktiges vilja och tanke. En av stadens principer är att vi ska flexibelt kunna använda de lokaler vi har, om det är ont om utrymme på ett ställe så går man till ett annat.

Smedsby skola, Esbo

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen