Hoppa till huvudinnehåll

Expressen: Sveriges PISA-placering håller inte streck - Utbildningsstyrelsen: Finland har följt reglerna

viivotin ja kädet ala-asteen oppilaat
viivotin ja kädet ala-asteen oppilaat Bild: Jaani Lampinen / Yle grundskolan,grundskolans lågstadium,statliga läroplaner

Tidningen Expressen avslöjar att Skolverket felaktigt har plockat bort en stor mängd utrikesfödda elever och svenskfödda elever med svaga språkkunskaper ur PISA-urvalet. Det här strider mot reglerna.

Det betyder att de goda resultaten som presenterades i december 2019 inte längre stämmer.

Glädjen som blev kort

Då sa utbildningsminister Anna Ekström att det det var ”en glädjens dag” när de svenska 15-åringarna presterade bättre resultat i samtliga ämnen – läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Enligt OECD:s regelverk för PISA 2018 får inget land exkludera mer än fem procent av eleverna.

De elever som får exkluderas är de med utländsk bakgrund som fått undervisning i svenska i mindre än ett år och som därför har dåliga språkkunskaper. Andra elever som kan exkluderas är elever med funktionsnedsättningar.

Skolverket i Sverige bekräftar att det har skett en felaktig bortgallring av utländska elever. Expressen kan dock påvisa via olika statistiska källor att bortgallringen har varit större än vad Skolverket vill erkänna.

Sveriges PISA-placering dyker

Enligt tidningens beräkningar skulle de svenska resultaten i läsförståelse vara minst mellan 5 och 13 poäng lägre om Sverige hade följt OECD:s regelverk. 13 poäng mindre betyder att Sveriges PISA- placering sjunker med över tio placeringar i den internationella rankingen.

- Det här är oerhört allvarligt, förklarar Magnus Henrekson professor vid Institutet för Näringslivsforskning för Expressen.

För enligt Henrekson används Pisa resultaten som ett mått på hur den svenska skolan står sig i jämförelse med andra länder och hur den utvecklas över tid.

Vi har följt reglerna

Här hemma försäkrar undervisningsrådet Leena Nissilä vid Utbildningsstyrelsen att Finland noggrant följer OECD:s regler.

Leena Nissilä, Espoo, 17.8.2018
Leena Nissilä vid Utbildningsstyrelsen försäkrar att Finland följer reglerna. Leena Nissilä, Espoo, 17.8.2018 Bild: Antti Haanpää / Yle Utbildningsstyrelsen

- Om en elev med invandrarbakgrund har varit i Finland över ett år och har dåliga språkkunskaper så kan hen inte lämnas bort från testet. Så hårda är reglerna.

Vid PISA-testet 2012 var urvalet av elever med invandrarbakgrund större än normalt.

- Vi ville då få viktig information om hur deras språkfärdigheter har utvecklats, förklarar Leena Nissilä vid Utbildningsstyrelsen.

Svagare läskunskaper

Resultatet från senaste PISA-undersökning visade att de finländska elevernas inlärningsnivå fortsättningsvis är hög. Dock kom det fram att allt fler har svaga läskunskaper och att glappet mellan invandrarelever och andra elevers inlärningsförmåga växer.

Nissilä känner inte till det svenska regelbrottet och vill därför inte uttala sig om fallet.

Läs också