Hoppa till huvudinnehåll

Finland ett av de bästa länderna i FN:s mål om hållbar utveckling – men halkar efter i fråga om klimat och jämställdhet

Ett barn håller en jordglob i sina händer
Finland uppnår många mål för den hållbara utvecklingen, men måste jobba med klimat- och jämställdhetsfrågor. Ett barn håller en jordglob i sina händer Bild: Mostphotos klimat,klimatförändring,jordglob,jordglober,barn

Finland har lyckats bra med att sätta upp mål beträffande hållbar utveckling jämfört med många andra länder, men mycket bör ännu åtgärdas. Finland måste bland annat jobba på jämställdhets- och klimatfrågor.

En ny rapport visar att Finland lyckas riktigt bra i fråga om Agenda 2030, det vill säga den handlingsplan som FN:s medlemsstater enades om gällande hållbar utveckling under ett toppmöte för fem år sedan.

Finland var i fjolårets rapport det tredje bästa landet i jämförelsen bakom Danmark och Sverige.

Enligt den nya rapporten placerar sig Finland fortfarande högt, men kämpar med problem beträffande klimatet, jämställdhet och att hjälpa andra människor.

– Våra produktions- och konsumtionsmetoder är inte hållbara och arbetet vi gör mot klimatförändringen räcker inte. Vi har inte heller kunnat stoppa förlusten av biologisk mångfald, säger ledande expert Marja Innanen vid statsrådets kansli.

Finland har däremot lyckats i fråga om hälsa, utbildning, vatten och energi, gällande rättsstatsprincipen samt i att utrota fattigdom.

Handlingsprogrammet Agenda 2030 innehåller 17 huvudmål och 169 delmål. Avsikten är att målen uppnås före 2030.

"Finland inte ett modelland för jämlikhet"

Finland uppmärksammas ofta världen över som ett jämställt land, men enligt rapporten har Finland mycket att förbättra inom det här området.

– Finland är inte ett modelland för jämlikhet, även om vi ibland presenteras som ett sådant. Vi har till exempel höga siffror beträffande våld i hemmet mot kvinnor och lika lön för kvinnor har inte förverkligats i Finland, säger direktör Rilli Lappalainen vid Fingo, en takorganisation och en expert inom global utveckling.

Utöver klimat och jämställdhet är Finlands svaga punkt det globala ansvaret, i praktiken det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Coronaviruset ställer till det

Enligt Innanen och Lappalainen kommer coronaepidemin att ha en oroväckande inverkan på de här målen. Före coronaviruset gjordes bland annat framsteg i fråga om den globala kampen mot fattigdom.

De hänvisar till en ny rapport av Oxfam med uppgifter om att coronaviruset hotar leda till en halv miljard fler fattiga människor om inte utvecklingsländer får hjälp med att hantera viruset.

Enligt Innanen borde fokus ligga på de länder som ligger i botten och behöver hjälp, i stället för de länder som presterar bäst i fråga om att uppnå målen för hållbar utveckling.

– De utvecklade västländerna måste nu känna ett globalt ansvar. Ingen får lämnas bakom i utvecklingen, säger Innanen.

Läs också