Hoppa till huvudinnehåll

Gränsbevakningen svarar på kritiken: Okunnighet, missförstånd och fel kan ha förekommit, men vi har hela tiden strävat efter att göra rätt

Rajavartiolaitos suorittaa rajatarkastuksia Torniossa
Gränsbevakningens personal har speciellt vid gränsen mot Sverige i norr fått kritik för att ha gett felaktig information och betett sig osakligt. Rajavartiolaitos suorittaa rajatarkastuksia Torniossa Bild: Antti Ullakko / Yle gränsövervakning,Gränsbevakningsväsendet,Gränsen mellan Finland och Sverige,gränser

Justitieombudsmannen har fått flera klagomål om att gränsbevakningens tjänstemän har betett sig osakligt och gett felaktig information vid gränsövergångarna. Gränsbevakningens stab anser ändå att tjänstemännen har handlat utmärkt under rådande förhållanden med undantagstillstånd.

  • En kvinna har klagat till justitieombudsmannen över att hon stoppades vid gränsövergången i Torneå och att gränsbevakningen sa att det inte var möjligt att resa till Sverige. Kvinnan fick åka över gränsen först efter att gränsbevakningen hade kontrollerat att hon hade svenskt medborgarskap.
  • En transportföretagare har klagat över att han har förlorat en del av sina transporter, då han inte har fått passera gränsen till Sverige i norr. Företagaren har begärt skadestånd av gränsbevakningen.
  • En man har klagat över att gränsbevakningens tjänsteman inte har kunnat svara på enligt vilken lag han ska fylla i en hälsoblankett. Mannen anser att tjänstemannen lät förstå att det var obligatoriskt att fylla i blanketten, även om det är frivilligt, och han upplevde det här som ett hot.

Det här är några exempel på klagomål som finländare har lämnat till riksdagens justitieombudsman.

JO har bett gränsbevakningens stab om ett utlåtande och en utredning som ett svar på den kritik som riktats mot gränsbevakningen vid gränsen mot Sverige.

Medierna har sagt att gränsen är stängd, inte gränsbevakningen

Statsrådet beslutade den 17 mars att införa tillfällig övervakning av den inre gränsen. Enligt grundlagen har finländare ändå rätt att komma in i landet och att lämna landet.

Många finländare uppfattade ändå att gränsen var stängd för dem och det var först i början av maj det blev mera allmänt känt att gränsen alltid har varit öppen för finländare.

Inrikesminister Maria Ohisalo tillsammans med tjänstemän från gränsbevakningen.
Inrikesminister Maria Ohisalo (De Gröna) besökte gränsövergången mellan Torneå och Haparanda i början av maj. Inrikesminister Maria Ohisalo tillsammans med tjänstemän från gränsbevakningen. Bild: Antti Ullakko / Yle Gränsbevakningsväsendet,Maria Ohisalo,Torneå,Gränsen mellan Finland och Sverige,gränsövervakning

Gränsbevakningen skriver i sitt utlåtande att man inte har ingripit i rörelsefriheten.

Gränsbevakningen har inte heller informerat om att gränsen är stängd, utan den termen har använts av medierna, skriver gränsbevakningen.

Balansgång mellan regeringens önskan och finländarnas rättigheter

I utlåtandet beskriver gränsbevakningen den svåra uppgift myndigheten har haft under undantagsförhållandena.

Regeringen har velat hindra att coronaepidemin sprider sig, skydda riskgrupper och hindra att sjukvårdssystemet överbelastas.

Medborgarna har både rätt till rörelsefrihet och rätt till liv. De här grundläggande rättigheterna är delvis motstridiga, men rätten till liv har ändå ansetts vara viktigare i det här sammanhanget.

Därför har gränsbevakningen med anvisningar och uppmaningar försökt få medborgarna att handla så att rättigheterna uppfylls, skriver gränsbevakningen.

Rajavartijat tarkastavat henkilöitä Ruotsin rajalla Torniossa.
Ungefär en tredjedel av gränsbevakningens operativa personal har jobbat med gränskontrollerna sedan mitten av mars. Rajavartijat tarkastavat henkilöitä Ruotsin rajalla Torniossa. Bild: Antti Ullakko / Yle Gränsen mellan Finland och Sverige,Gränsen mellan Finland och Sverige,gränsövervakning,Torneå,Haparanda,Statsgränser

Enligt gränsbevakningen kan en enskild tjänsteman inte ha ansvar för att vägleda en medborgare enligt regeringens önskan, samtidigt som tjänstemannen skulle upplysa medborgaren om dess grundlagsenliga rätt att lämna landet.

Över 20 000 samtal om vad som gäller vid gränsen

Den skärpta gränskontrollen har lett till att tiotusentals personer har hört av sig till gränsbevakningen med frågor om vad som egentligen gäller.

Under våren har gränsbevakningen fått ta emot över 5 000 brev. Staben har fått 4 613 telefonsamtal och Lapplands gränsbevakning har fått 6 880 samtal.

Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakning har fått över 10 000 samtal och rekordet under en dag var 462 samtal.

Enligt gränsbevakningen har alla enheter hela tiden i samtal och meddelanden berättat om finländarnas rätt att lämna landet och resa in i landet.

Målet har hela tiden varit att handla rätt och sakligt

Gränsbevakningen sammanfattar sitt utlåtande med att konstatera att personalen har handlat utmärkt under rådande förhållanden med undantagstillstånd. I många fall fanns det inte klara tillvägagångssätt, utan de har skapats med snabb tidtabell.

Därför har det på vissa ställen i verksamheten kunnat förekomma okunnighet, missförstånd och till och med fel, men gränsbevakningen och dess tjänstemän har hela tiden strävat efter att handla rätt och sakligt, skriver gränsbevakningen.

Om det har skett några fel ska de utredas och vid behov tar man lärdom av dem, konstaterar gränsbevakningen.

Gränsbevakningens utlåtande blev offentligt i går och justitieombudsmannens beslut i ärendet väntas senast i början av hösten.