Hoppa till huvudinnehåll

Grattis till yrkesexamen 2019–2020 – här är årets examinander

Illustration av två glada yrkesexaminander framför ett somrigt landskap.
Jämför man intresset för yrkesutbildning och gymnasieutbildning på svenskt håll är det fler som väljer gymnasiet. Illustration av två glada yrkesexaminander framför ett somrigt landskap. Bild: Miro Johansson / Yle yrkesutbildning

Svenska Yle gratulerar alla som fått ett yrke och avlagt yrkesexamen på svenska under läsåret!

Här publicerar vi namnen på de 1 232 som fått ett yrke vid någon av de svenskspråkiga yrkesutbildningsenheterna under läsåret 2019–2020 och som har gett sitt medgivande till att få namnet publicerat.

Fyra av tio unga valde yrkesinriktade studier på svenska

Yrkesutbildningarna utexaminerar kontinuerligt under året och informationen om alla som kommer att få ett yrke fram till juni 2020 är inte ännu tillgänglig.

Ser man i stället på dem som inledde studier på andra stadiet för tre år sedan är det tydligt att yrkesinriktad utbildning är mer populär bland pojkar än flickor, i alla landskap var runt 60 procent av de som inledde sina studier 2017 pojkar.

Många österbottningar väljer yrkesutbildning

Jämför man intresset för yrkesutbildning och gymnasieutbildning på svenskt håll är det fler som väljer gymnasiet.

De regionala skillnaderna är tydliga. I Österbotten valde nästan hälften av dem som började en andra stadiets utbildning en yrkesinriktad utbildning 2017 medan andelen i Nyland var bara 30 procent.

Andel av alla som inledde studier på andra stadiet på svenska 2017 enligt landskap.
Andel av alla som inledde studier på andra stadiet på svenska 2017 enligt landskap.

Den mest populära examen var grundexamen inom social- och hälsovård, alltså närvårdare. Många svenskspråkiga valde också att studera till merkonom, elmontör och husbyggare.

Här hittar du dem

Du kan filtrera enligt skola och söka på namn eller examen. Orten i tabellen berättar var skolenheten ligger, inte den utexaminerades hemkommun.

Enstaka studerande saknas ännu eftersom det finns personer som får sin examen först senare under sommaren. Vi kompletterar listorna när vi får in de namn som saknas.

Här hittar du namnen på de som avlagt yrkesexamen vid landets alla yrkesskolor (på finska).

Läs mera:

Illustration av en manlig och en kvinnlig student i somrigt landskap.

Grattis till studenten 2020 - här är vårens studenter!