Hoppa till huvudinnehåll

Michel Barnier pessimistisk efter förhandlingar med Storbritannien: "Det kan inte fortsätta så här för evigt"

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier tervehti perjantaina Britannian pääministeriä Boris Johnsonia. Molemmat ovat sairastaneet koronaviruksen.
Om Storbritannien och EU inte lyckas enas om ett avtal före utgången av året blir man tvungen att följa världshandelsorganisationen WTO:s handelsregler. EU:n pääneuvottelija Michel Barnier tervehti perjantaina Britannian pääministeriä Boris Johnsonia. Molemmat ovat sairastaneet koronaviruksen. Bild: Olivier Matthys / EPA Europeiska unionen,Michel Barnier,Brexit

Den fjärde förhandlingsrundan mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen ledde inte till några stora genombrott. Enligt chefsförhandlaren Michel Barnier framskrider förhandlingarna alltför långsamt.

- Det skedde inga betydande framsteg denna vecka, summerade chefsförhandlaren Michel Barnier stämningarna efter fyra dagar av diskussioner.

Att delegationerna förhandlat med varandra per distans är en bidragande orsak till att det varit svårt att komma framåt i förhandlingarna.

Men det finns också många substansfrågor där förhandlingarna hakat upp sig. Bland annat vill Storbritannien inte acceptera EU:s krav på lika villkor vad miljöregler och sociala rättigheter beträffar som en utgångspunkt för ett framtida avtal.

EU befarar att Storbritannien kommer att ägna sig åt dumpning av normer utan gemensamt överenskomna regler.

Åsikterna går också isär gällande fiskeriet. EU vidhåller att fiskeriet ska vara en del av en helhetsuppgörelse som omfattar alla olika sektorer. Storbritannien vill i sin tur reglera fiskekvoterna årligen via separata avtal.

EU eftersträvar en långsiktig lösning om fiskeriet eftersom de brittiska fiskevattnen är viktiga för fiskare från EU-länder. Storbritannien har tillsvidare slagit dövörat till för de här kraven.

Oenighet kring hur spelreglerna följs

Chefsförhandlaren Barnier beskyller Storbritannien för att avvika från innehållet i skilsmässoavtalet som reglerar villkoren för hur relationen mellan Storbritannien och EU ska fungera under en övergångsperiod efter utträdet.

I den politiska deklarationen förbinder sig Storbritannien bland annat vid rättvisa spelregler för företag och om hur ett framtida handelsavtal ska övervakas och regleras.

- Tillsammans har vi gjort en politisk deklaration som måste följas. Det kan inte fortsätta så här för evigt, sa Barnier.

Risken för att inget avtal uppnås ökar

Enligt Barnier måste parterna enas om ett avtal före den 31 oktober för att det ska kunna ratificeras av bägge parter före årsskiftet.

Den strama tidtabellen innebär att chanserna för att EU och Storbritannien ska lyckas enas om ett heltäckande avtal blir allt mindre.

Före utgången av juni kommer EU:s och Storbritanniens ledning att utvärdera hur förhandlingarna om det framtida avtalet framskridit.

Enligt utträdesavtalet kan parterna komma överens om att förlänga övergångsperioden med upp till två år. Beslut om att förlänga övergångsperioden måste fattas senast i slutet av juni.

Tillsvidare har Storbritannien inte visat något som helst intresse för att förlänga övergångsperioden. PÅ EU-håll frågar sig många om den konservativa regeringen alls är intresserad av ett avtal med EU.

Barniers motpart David Frost sa efter den fjärde förhandlingsrundan att man man gjort vissa framsteg. Han uppmanade bägge sidor att intensifiera och snabba upp arbetet.

Om Storbritannien och EU inte lyckas enas om ett avtal före utgången av året blir man tvungen att följa världshandelsorganisationen WTO:s handelsregler.

Det här skulle leda till betydande handelshinder för bägge parter.