Hoppa till huvudinnehåll

Extra långa pålar behövs på Slussentomter i Sjundeå - kommunen sänker priset

En gul tröja vid ett husbygge.
Sjundeå säljer tomter på Slussenområdet. Bygget på bilden är inte från det området. En gul tröja vid ett husbygge. Bild: Yle/Jonas Blomqvist byggnadsbranschen,arbete,arbetslöshet,jobb

Sjundeå kommun säljer tre tomter i Slussenområdet för 270 000 euro. Det är bolaget Kiisvik som köper tomterna till lite nedsatt pris.

Slussenområdet finns i Störsvik cirka nio kilometer från kommunens centrum. Sjundeå hade fastställt ett pris på 100 000 euro per tomt, det vill säga totalt 300 000 euro.

Men köparen hade begärt att få köpa tomterna till ett nedsatt pris. Orsaken är att jordmånsundersökningar visade att man måste använda extra långa pålar då man bygger på tomterna.

Problematisk marknadsföring

Köpet skulle egentligen ha genomförts senast den sista maj. Bostäderna har marknadsförts offentligt och bygglov till de planerade byggnaderna har sökts.

Men på grund av coronapandemin har marknadsföringen varit problematisk och marknadsföringstiden har dessutom varit för kort.

Därför föreslog Kiisvik att bolaget beviljas tilläggstid, så att köpeavtalet för den första tomten undertecknas före tredje augusti, för den andra tomten före trejde september och för den tredje tomten före den 30 november.

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 8.6 att föreslå kommunfullmäktige att kommunen går med på dessa köpevillkor.