Hoppa till huvudinnehåll

Hangöföräldrar vågar ännu tro på en framtid för skolorna i Hangöby - "Sista ordet är ännu inte sagt"

Hangöby skola.
I Hangöby skola går 40 elever läsåret 2020 - 2021. Hangöby skola. Bild: Yle/Malin Valtonen grundskolan,hangöby skola

Med en namnlista, en vädjan till Hangöpolitiker och med elevfotografier hoppas Hangöföräldrar kunna övertyga beslutsfattarna att rösta mot en nedläggning av Hangöby skola och Hangonkylän koulu.

Hangö stadsfullmäktige förväntas ta det slutliga beslutet i frågan den 16 juni.

- Sista ordet är ännu inte sagt i det här. Vi hinner ännu påverka, säger föräldern Susanna Holmgård.

Hon har ett barn som börjar i ettan i Hangöby skola och ett barn som har gått ut skolan och börjar i Hangö centralskola i höst.

Namnlistan har samlat över 440 namn och nu ska politikerna också få ta del av bilder på skolornas elever som har fotograferats på den egna skolgården.

- Det är viktigt att se vem det gäller. Det gäller inte siffror på ett papper utan det är faktiskt små människor som det gäller, understryker Holmgård.

Elever i Hangöby skola.
Eleverna har fotograferats på den egna skolgården. Elever i Hangöby skola. Bild: Paulina Rökman Hangöby,Hangö,hangöby skola

Färre elever och höga fastighetskostnader

Elevantalet i Hangö beräknas minska med 130 elever på fyra år.

Dalande elevsiffror, fastighetskostnader och pedagogiska fördelar. Det är argumenten för att lägga ner Hangonkylän koulu och Hangöby skola.

Planen är att Hangonkylän koulu stängs hösten 2021 och Hangöby skola hösten 2022. Tanken är att de finskspråkiga eleverna får plats i Hangon Keskuskoulu och de svenskspråkiga i Hangö Centralskola.

Slutligt beslut sköts upp

Det slutliga beslutet kring skolfrågan skulle Hangöfullmäktige ursprungligen ha fattat den 9 juni men på grund av formella fel skjuts mötet upp och hålls den 16 juni i stället.

Det uppskjutna fullmäktigemötet ger föräldrarna mer tid och ytterligare påverkningsmöjligheter, menar Holmgård.

Redan tidigare i vår har både bildningsnämnden och stadsstyrelsen röstat för en nedläggning.

Föräldrar ifrågasätter utredning

Hangöby skola måste renoveras och det anses också därför vara mest kostnadseffektivt att stänga skolan och flytta eleverna till Hangö Centralskola.

Föräldrarna som nu kämpar för sin skola är inte övertygade om att kalkylerna kring renoveringskostnaderna är tillförlitliga, berättar Susanna Holmgård.

- Det har visat sig att det är sex år gamla kalkyler som det är frågan om. Till exempel övervakningssystemet i skolan är redan installerat men står fortfarande kvar som en kostnad.

- Enligt vår mening så är det här inte en tillräcklig utredning. Det framgår också att ingen kartläggning av byggnaden har gjorts, utan man har antagit att det här och det här ska göras. Det som alltid bör beaktas är barnens bästa och det har inte heller utretts, säger Holmgård.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland