Hoppa till huvudinnehåll

Klinkbackan koulu i Pojo läggs ner - skolorna i Bromarv och Snappertuna får vänta på framtidsbesked

Ett beige skolhus med två cyklar parkerade framför. I förgrunden syns fasaden på en annan byggnad.
Klinkbackan koulu hade 36 elever under läsåret 2019 - 2020. Ett beige skolhus med två cyklar parkerade framför. I förgrunden syns fasaden på en annan byggnad. Bild: Pia Santonen / Yle Pojo, Raseborg,Åminnefors, Raseborg,skolor,skolbyggnader,klinkbacka

Nästa läsår blir det sista för Klinkbackan koulu. Skolan läggs ner hösten 2021. Västerby skola läggs ner när eleverna ryms in i Österby skola utan extra kostnader.

Det här beslutade Raseborgs stadsfullmäktige på sitt möte på måndagen (8.6). Se hur politikerna röstade i faktarutan längst ner i artikeln.

Framtiden för Bromarv skola och Snappertuna skola är fortfarande öppen. Fullmäktige remitterade den skolfrågan med motiveringen att staden behöver ta fram tydligare principer för när skolor kan stänga och när de får fortsätta.

Förslaget inför mötet var att Bromarv skola läggs ner när skolan två år i rad har 15 eller färre elever. För Snappertuna skola gällde nedläggning då skolan två år i rad haft 20 eller färre elever.

Inget beslut fattades om Billnäs skola.

Två omröstningar innan Klinkbackabeslut

Raseborgs stadsfullmäktige var tvungen att rösta om Klinkbackan koulus framtid två gånger.

Den första omröstningen handlade om Klinkbackan koulus öde ska avgöras på en gång eller om saken remitteras tillbaka till tjänstemannaberedning. Här föll rösterna 24-19.

Den andra omröstningen handlade om att Klinkbackan koulu borde får ett motsvarande villkor som föreslogs för skolorna i Bromarv och Snappertuna, det vill säga att skolan stänger när elevsiffran två år i rad är 36 eller lägre. I den här omröstningen föll rösterna 23-20.

Skolnedläggningarna är en del av Raseborgs stads servicenätutredning som bland annat går ut på att bli av med fastigheter och på det sättet spara pengar.

Så här röstade politikerna om skolstängningar i Raseborg

Omröstning 1:

Den första omröstningen gällde om Klinkbackan kolus öde ska avgöras direkt eller om frågan ska remitteras och beredas på nytt av tjänstemännen.

Förslaget om remittering kom från Ira Donner (Gröna).

Rösterna föll 24-19 för att avgöra ärendet direkt.

Följande politiker röstade ja till remittering:

Svenska folkpartiet: Johan Berglund

Socialdemokraterna: Petri Kajander, Ulf Heimberg, Nina Wessberg, Petra Baarman, Riitta Vallin, Jorma Pelkonen, Roy Hellén, Kimmo Koivunen, Frank Holmlund, Reija Mettovaara

De gröna: Oskari Sundström, Ira Donner, Kati Sointukangas, Tanja Konttinen

Samlingspartiet: Roger Hafström, Harri Burtsov

Vänsterförbundet: Harry Yltävä

Obunden: Petri Palin

Följande politiker röstade nej till remittering:

Svenska folkpartiet: Linnea Henriksson, Björn Siggberg, Sven Holmberg, Filip Björklöf, Anders Walls, Kerstin Ilander, Werner Orre, Michael Nyberg, Ann-Katrin Bender, Niklas Andersson, Sylva Heerman, Göran Karlsson, Karl von Smitten, Mikael Nylund, Thomas Blomqvist, Dan Johansson, Anita Westerholm, Jan-Mikael Ekholm, Sandra Ahtola, Isabella Alén, Andreas Hindrén

Socialdemokraterna: Camilla Grundström, Mats Lagerstam, Johan Kvarnström

Omröstning 2:

Den andra omröstningen, om Klinkbackan koulu ska få samma villkor som för skolorna i Snappertuna och Bromarv, slutade 23-20.

Förslaget om lika villkor kom från Roy Hellén (SDP).

Samma politiker som röstade nej till remittering röstade också nej till förslaget att skolan skulle få samma villkor - förutom Johan Kvarnström (SDP) som röstade ja till lika villkor för byskolorna.

Omröstning 3:

Den tredje omröstningen gällde en remittering av behandlingen av skolorna i Bromarv och Snappertuna.

Förslaget kom från Sven Holmberg (SFP).

Rösterna föll 23 för remittering, 19 för fortsatt behandling och en ledamot röstade blankt.

Följande politiker röstade ja till remittering:

Svenska folkpartiet: Sven Holmberg, Werner Orre, Michael Nyberg, Niklas Andersson, Sylva Heerman, Göran Karlsson, Karl von Smitten, Mikael Nylund, Thomas Blomqvist, Jan-Mikael Ekholm, Andreas Hindrén,

Socialdemokraterna: Riitta Vallin, Ulf Heimberg, Jorma Pelkonen, Roy Hellén, Kimmo Koivunen, Reija Mettovaara,

De Gröna: Kati Sointukangas, Tanja Konttinen, Oskari Sundström, Ira Donner

Samlingspartiet: Roger Hafström

Vänsterförbundet: Harry Yltävä

Följande politiker röstade nej till remittering:

Svenska folkpartiet: Linnea Henriksson, Björn Siggberg, Filip Björklöf, Anders Walls, Kerstin Ilander, Ann-Katrin Bender, Dan Johansson, Anita Westerholm, Johan Berglund, Sandra Ahtola, Isabella Alén

Socialdemokraterna: Camilla Grundström, Petri Kajander, Mats Lagerstam, Nina Wessberg, Petra Baarman, Johan Kvarnström

Samlingspartiet: Harri Burtsov

Obunden: Petri Palin

Frank Holmlund (SDP) röstade blankt

Artikeln uppdaterades 9.6.2020 klockan 12.35. Då lades stycket om Billnäs skola till och artikeln kompletterades med en faktaruta om hur politikerna röstade.

Läs också