Hoppa till huvudinnehåll

Matti Vanhanen utnämnd och installerad: Finansminister och vice statsminister

Finlands nya finansminister har utsetts och tillträtt. Matti Vanhanen blir också statsministerns ersättare. Han deltar redan i dag i sitt första EU-finansministermöte.

Tjugofem minuter efter presidentens utnämning höll Vanhanen sin första presskonferens. Han hade ännu inte hunnit besöka sitt arbetsrum, men centergruppen hade redan hållit sitt första möte.

Där slog man fast att Vanhanen också blir vice statsminister, trots att Vanhanen tidigare viftade bort också den tanken.

Ålder ger tjänsteplikter

Det var naturligt med hänvisning till hans tjänsteålder, säger han nu. Han är äldst i regeringen och har flest tjänsteår, efter många år som statsminister.

Själv tonade Vanhanen ner utnämningen som statsministerns ersättare. Det handlar bara om att leda statsrådets allmänna sammanträden om statsministern är borta, sa han.

Vanhanen leder också ministergruppen internt. När regeringspartierna samlas och förhandlar är partiordförande Katri Kulmuni med i ledningen.

EU:s återhämtningsfond tema första dagen

Vanhanen gör en rivstart i det nya jobbet som finansminister. Han ska senare i dag delta i EU-finansministrarnas “Ekofin”-möte där kommissionens planer på en återhämtningsfond ska behandlas i en första diskussion.

Sverige och flera andra “sparsamma” Eu-länder har kritiserat fondplanerna, liksom Sannfinländarna. Återhämtningsfonden planeras bli stor, på över 750 miljarder euro, med både lån och bidrag till medlemsländerna.

Fonden kritiseras för att ge stöd för gamla problem och misskötsel av finanserna, och inte de ekonomiska skadeverkningar som coronakrisen förorsakar.

De länder som anses gynnas av den nya fonden är Italien, Spanien, Frankrike, Polen och Grekland

Vanhanen vill samordna återhämtningen trots kritik

Riksdagen diskuterade fonden i en debatt senaste torsdag. Där var Sannfinländarna aktiva kritiker.

Samtidigt meddelade också regeringen att man inte går med på kommissionens förslag i ursprunglig form. Fonden måste bli mindre, återbetalning snabbare och det måste handla om mer lån och mindre stöd.

Det är också den linje som Matti Vanhanen nu får försvara vid finansministrarnas möte. Han låter ändå mycket positiv till gemensamma stimulansåtgärder. Det måste ske samtidigt och koordinerat, betonade han vid presskonferensen efter utnämningen.

Sex EU-länder utgör 40 procent av Finlands exportmarknad, för oss är det otroligt viktigt att de länderna har framgång i sin återhämtning, sa Vanhanen.

Stora coronautmaningar

Den nya finansministern Matti Vanhanen ser tre parallella stora utmaningar.

Den första är de ekonomiska stödåtgärder efter coronakrisen som kan göras nationellt för att minska skadan och starta upp igen.

Det ska diskuteras i riksdagen nästa gång på onsdagen, då man för en remissdebatt om tilläggsbudgeten. Det kommer att innebära en dyr nota för oss, noterar Vanhanen.

Det andra är den samordnade europeiska stimulansen i Finlands viktigaste marknadsområde Västeuropa.

Den tredje stora utmaningen är att hitta en väg ut ur coronakrisen, säger Vanhanen och räknar in både medborgarorganisationer, riksdag, regering och hela folket.

Vanhanen ville inte gå in på detaljer om de “svåra besluten”.

Höjd pensionsålder?

Vanhanen fick en fråga om det också innebär en höjning av pensioneringsåldern, men han svarade inte konkret. Det handlar om att fler måste jobba längre.

- Vi måste se allt via sysselsättningsgraden, alla frågor utgår ifrån det. Det viktiga är att se hur många som går i pension, sa Vanhanen.

Men efter 25 minuter som finansminister kunde han inte gå in på detaljerna, sa han. Det är mycket svåra frågor innehållsmässigt och politiskt - och detta hjälps inte upp av stora rubriker.

Vanhanen vill inte ändra regeringspolitikens inriktning eller program.
Landet ska ledas på ett sätt som ger välfärd och trygghet, helande för Finland, säger Vanhanen.

Det är naturligt att regeringen på grund av coronakrisen har varit tvungen att vidta åtgärder som inte kunde förväntas i regeringsförhandlingarna, säger Vanhanen.

Han tillbakavisar alla påståenden om att regeringsmedlemmarna eller -partierna inte skulle vara medvetna om krisens omfattning.