Hoppa till huvudinnehåll

Nyutnämnda finansministern Vanhanen genast i hetluften på EU-möte - säger att länderna står närmare varandra i ekonomiska frågor än man kunde tro

Matti Vanhanen sitter på en soffa. Han tittar lite uppåt och åt sidan.
Finansminister Matti Vanhanen. Matti Vanhanen sitter på en soffa. Han tittar lite uppåt och åt sidan. Bild: Silja Viitala / Yle juni,2020,A-studio,politiker,Yle,Matti Vanhanen,Centern i Finland,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland

Det blev ingen mjuklandning för nya finansministern Matti Vanhanen i uppdraget som finansminister. Strax efter att ha utsetts medverkade Vanhanen i EU:s finansministermöte där EU:s långtidsbudget och den tillhörande återhämtningsfonden diskuterades.

Vanhanen beskriver stämningen vid finansministermötet som konstruktiv och analytisk. Han säger att medlemsländerna står närmare varandra i de ekonomiska frågorna än vad den allmänna uppfattningen är.

– De olika ytterligheterna i förhandlingarna befinner sig inte så långt från varandra som man kunde tro på basis av uppgifter i offentligheten.

EU-kommissionen föreslog nyligen ett paket på närmare 2 000 miljarder euro som syftar till att få igång den europeiska ekonomin efter coronapandemin.

I förslaget ingår förutom ett förslag på en sjuårig budgetram som går på 1 100 miljarder euro också en särskild återhämtningsfond på 750 miljarder euro för att stöda länder som drabbats av pandemin.

Åsikterna går ändå isär om hur pengarna ur återhämtningsfonden ska fördelas. Nederländerna, Österrike, Sverige och Danmark anser att stödet till krisdrabbade länder borde beviljas i form av lån och inte bidrag.

Danmarks, Nederländernas, Sveriges och Österrikes regeringschefer till vänster och EU:s ledare på höger.
De fyra länderna har kommit att kallas "den sparsamma kvartetten". Här sitter ländernas regeringschefer i möte med Europeiska rådets och EU-kommissionens ordföranden Charles Michel och Ursula von der Leyen. Danmarks, Nederländernas, Sveriges och Österrikes regeringschefer till vänster och EU:s ledare på höger. Bild: EPA/VIRGINIA MAYO/POOL Mark Rutte,Stefan Löfven,Sebastian Kurz,Mette Frederiksen

Regeringen Marin har för sin del krävt att en större andel av den ekonomiska hjälpen ska vara lånebaserad och att fonden ska vara mindre till storleken.

Vanhanen ville efter mötet inte gå närmare inpå om Finlands krav hörsammats av de övriga medlemsländerna. Han hänvisar till att det är stats- och regeringscheferna som ska fatta det slutgiltiga beslutet om EU-budgeten och återhämtningsfonden.

– Det var ändå klart för alla att det i den recession som förorsakats av epidemin behövs stimulansåtgärder såväl på nationell som europeisk nivå, säger Vanhanen.

Enligt kommissionens förslag skulle en stor del av bidragen ur återhämtningsfonden fördelas på basis av uträkningar som bygger på medlemsländernas bruttonationalprodukt och arbetslöshetsgrad från och med 2015.

Modellen har kritiserats för att bortse från de faktiska konsekvenserna av coronapandemin.

Enligt finansminister Vanhanen är det ändå för tidigt att tala om vem som vinner och förlorar på återhämtningsfonden eftersom de ekonomiska konsekvenserna av pandemin för medlemsländerna inte ännu går att greppa i sin helhet.

– Vi vet inte ännu vilka de slutliga inverkningarna (på medlemsländerna) kommer att vara.

Återhämtningspaketet diskuteras härnäst av Eurogruppen som möts på torsdag samt av EU:s stats och regeringschefer som samlas till videomöte den 19 juni.