Hoppa till huvudinnehåll

Friluftsled planeras längs med Svartån från Pumpviken till Billnäs

En hängbro över Svartån i Karis.
Friluftsleden från Karis mot Billnäs planeras längs med Svartåns södra sida. En hängbro över Svartån i Karis. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Karis,hängbroar,Svartån

Det kan snart bli möjligt att promenera från Billnäs till Pumpviken längs med Svartån.

Tekniska centralen i Raseborg har gjort upp en parkplan för att bygga en friluftsled mellan Bruksvägen i Billnäs och Pumpviken i Karis.

Det planerade avsnittet ska längs med Svartån bilda en helhet, som börjar vid Karis kyrka och fortsätter via Pojo till Fiskars.

I Billnäs ska den planerade friluftsvägen anslutas till gång- och cykelvägen som planeras längs med Bruksvägen och som fortsätter till Banvallen. I Strandparken i Pumpviken ska den anslutas till de gång- och cykelvägar som finns i området.

Efter att friluftsvägen mellan Billnäs och Pumpviken blir färdig ska staden fortsätta bygga ut den till Karis kyrka.

Tekniska nämnden tog på sitt möte 9.6 ställning till ärendet och beslöt att planen ska läggas fram för allmänt påseende.

En karta där en ny friluftsled är utmärkt i terrängen.
Så här planeras leden i Pentby. En karta där en ny friluftsled är utmärkt i terrängen. Bild: Raseborgs stad Raseborg,Västnyland,Karta,Svartån,friluftsleder,gång- och cykelbanor
En karta där en ny friluftsled är utmärkt i terrängen.
Friluftsleden fortsätter på västra sidan om väg 111. En karta där en ny friluftsled är utmärkt i terrängen. Bild: Raseborgs stad Raseborg,Västnyland,Karis,Karta,friluftsleder,pentby
En karta där en ny friluftsled är utmärkt i terrängen.
Leden går mellan Billnäs skola och Svartån. En karta där en ny friluftsled är utmärkt i terrängen. Bild: Raseborgs stad Raseborg,Västnyland,Karis,Karta,friluftsleder