Hoppa till huvudinnehåll

Stora ekonomiska förändringar för kommunerna, hundratusentals anställda påverkas av vårdreformen

Ministerityöryhmän sote-linjauksia koskevat uudistukset esiteltiin 5.6.2020
Vård- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) leder beredningen av vårdreformen. Ministerityöryhmän sote-linjauksia koskevat uudistukset esiteltiin 5.6.2020 Bild: Pekka Tynell / YLE Krista Kiuru

De första ekonomiska beräkningarna för kommunerna och vårdlandskapen har offentliggjorts. Rika förlorar, fattiga vinner. Vårdpersonalen fick samtidigt lugnande besked.

Många frågor kvarstod efter att regeringen Marin förra veckan berättade om sina planer för vårdreformen.

Många har funderat på finansieringen och den redan nu av coronakrisen hårt beprövade personalens ställning och sparmålet.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sade på onsdagen på ett stort informationstillfälle för kommunerna att man medvetet i första skedet gått in för en ”skelettmodell”, som är möjligast enkel och där vården står i fokus.

Något enormt sparmål, som den förra regeringens tre miljarder euro, figurerar inte. Kiuru sade att det är klart att också regeringen Marins version av reformen har som mål att stävja kostnadsökningen.

Det att staten starkare styr finansieringen är ett viktigt instrument då det stävjas.

Första ekonomiska beräkningar visar på skillnader

En första uppsättning beräkningar för kommunernas och vårdlandskapens ekonomi efter reformen offentliggjordes på onsdagen.

Olika utjämningssystem används, så att ändringen i till exempel kommunernas ekonomi är tänkt att vara högst 100 euro per invånare.

Grankullabon -100, Hangöbon +100 är exempel på siffror som återfinns i tabellerna. Räkneapparaterna går heta på kommunkanslierna, och reaktioner lär följa.

Vårdlandskapen emellan är Helsingfors och Norra Karelen ytterligheterna. Det handlar om en överföring från de som har det bra till de som har det mindre bra.

Personalen fick lugnande besked

Social- och hälsovårdspersonalen har inte haft det lätt den senaste tiden. Coronakrisen har medfört stora påfrestningar och lönerna stiger inte som önskat i avtalen.

Nu väntar en stor vårdreform, där massvis med anställda flyttas till en ny organisation.

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen.
Massvis med vårdpersonal påverkas av reformen. En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare

Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman vid finansministeriet, kom på onsdagen med lugnande besked.

- Personalen bibehåller anställningsförhållandets rättigheter och skyldigheter.

De tidsbundna kontrakten påverkas inte och pensionsförmånerna bibehålls.

Regeringen behöver inte fällas riktigt ännu

Materialet som offentliggjordes i fredags var några minuter gammalt då de första magsura kommentarerna kom.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) tyckte inte om indelningen av vårdlandskap i Savolax och hotade med att göra indelningen till en regeringsfråga.

I ett förslag, som regeringen ber in utlåtanden om, hör Enonkoski, Rantasalmi, Nyslott och Sulkava till Norra Savolax vårdlandskap, istället för Södra Savolax.

Centern vill inte försvaga Södra Savolax.

Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) försökte på onsdagen lugna ner de upprörda.

- Vi förbereder oss för båda alternativen. Det handlar om en äkta utlåtanderunda.