Hoppa till huvudinnehåll

Vasa näst bästa orten för företag – bara Seinäjoki är bättre, enligt enkät

Personer skriver på ett papper.
Enligt en enkät som de österbottniska företagarna har fyllt i är de nöjdare än tidigare med sin hemkommun. Personer skriver på ett papper. Bild: (c) Katya Mikhlin Jobb,arbete,dokument

För tredje året i rad har Seinäjoki utsetts till bästa kommun för företagande. Men Vasa knappar in och kom i år på en andra plats i kategorin städer med mer än 50.000 invånare.

I Österbotten är företagarna mer nöjda än tidigare med hur deras hemkommun förhåller sig till företagande. Bäst betyg får infrastrukturen, sämst får upphandlingspolitiken.

Det är genom en enkät från Företagarna i Finland som företagare har fått ge betyg åt sina hemkommuner. De österbottniska kommuner som deltog klarar sig bättre än medeltalet.

Inom Kust-Österbottens Företagares område svarade 194 företagare på enkäten.

Förutom Vasa deltog också Korsholm, Malax och Korsnäs i tävlingen om att bli den bästa kommunen i sin kategori. I övriga kommuner var svaren för få för att de skulle få vara med och tävla.
 
Viktigast för företagarna i Österbotten är att kommunen fattar företagsorienterade beslut.
 
- En företagspositiv verksamhetsmiljö lockar fler företag, tjänster och arbetsplatser till kommunen och med det också skatteintäkter, säger Kust-Österbottens Företagares vd Hippi Hovi.   

Hippi Hovi, ny vd för Kustösterbottens företagare.
Hippi Hovi Hippi Hovi, ny vd för Kustösterbottens företagare. Bild: Yle/Anna Ruda kustösterbottens företagare

Mest missnöje med upphandlingspolitiken

Förutom infrastrukturen är det utbildningen och kompetensen samt inställningen till företag i kommunen som får de bästa vitsorden av företagarna i Kust-Österbotten.

Minst nöjda är företagarna över kommunens upphandlingspolitik.

Företagarnas betyg till kommunerna har förbättrats jämfört med den senaste enkäten som utfördes för två år sedan. Då placerade sig Kust-Österbotten på tredje sista plats av tjugo regioner.

Nu var placeringen åttonde plats och helhetsvitsordet (3,00) var högre än landets genomsnitt (2,97).

– Lyckligtvis förstår kommunledningarna i vår region i allt större utsträckning betydelsen av företagsamhet, säger Hovi.

Vasa klättrade tio platser

För två år sedan placerade sig Vasa på tolfte plats i jämförelsen.

– Då vi gick igenom de resultaten tillsammans med stadsdirektör Tomas Häyry beslöt vi att kavla upp ärmarna med sikte på att förbättra resultatet. Vi har som mål att göra vår stad till en innovativ, inspirerande och företagsvänlig stad och det arbetet börjar bära frukt, säger Katja Rajala, ordförande för Vasa Företagare.

Numera ordnas regelbundet morgonkaffe där företagare kan diskutera aktuella teman med stadens ledning.

Vasa uppmuntrar också sina företagare att direkt kontakta de ledande tjänstemännen för att snabbt få ärenden utredda och undvika missförstånd.

– Samarbete och en positiv inställning är grunden till allt, men givetvis är även kritik på sin plats då det är befogat, säger verksamhetsledare Mari Pohjanniemi-Kivi på Vasa Företagare.

Enligt vd Hippi Hovi fungerar kontakten mellan företagare och beslutsfattare på en del orter redan utmärkt. Men det finns också mera att göra.

– Öppenhet, transparens och interaktion i beredningsskedet skulle förbättra kontakten mellan kommunen och företagen, säger Hovi.   

Ännu nöjdare företagare i Karleby-Jakobstadsregionen

Till företagarna i Mellersta Österbotten räknas förutom Karleby också Jakobstad, Pedersöre och Kronoby i enkäten.

De företagare som där har svarat på enkäten är som helhet ännu nöjdare med sina kommuner än företagen i Kust-Österbottens område. Medeltalet blir 3,08 och en femteplats i jämförelsen över alla regioner.

Både i Mellersta Österbotten och Kust-Österbottens område upplever företagen att de viktigaste tjänsterna är tjänster för nystartade företag, investeringsrådgivning och nätverkande.

Liksom i Kust-Österbotten är företagarna i Mellersta Österbotten mest nöjda med infrastrukturen och minst nöjda över upphandlingspolitiken.

Ingen annan kommun än Vasa i svenska Österbotten lyckades ta sig in i topp-tio i sin kategori. Bland de små och medelstora kommunerna korades Kärsämäki och Lieto till de företagarvänligaste kommunerna.

Företagare positiva till kommunfusioner

I Kust-Österbottens Företagares område motsvarade svaren i stort sett de övriga regionerna, men med avseende på kommunsammanslagningar förhöll man sig positivare än i övriga landet.

Av företagarna ansåg sju av tio att grannkommunen borde slås samman med den egna kommunen.
 
I Mellersta Österbotten sa fyra av tio att de vill se en fusion med grannkommunen, lika många sa nej till fusion.

Företagarnas kommunbarometer som genomförts på uppdrag av Företagarna i Finland. Enkäten genomfördes 16.2–13.5.2020.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten