Hoppa till huvudinnehåll

Demonstration i Vasa lockade hundratals – men hur många får egentligen samlas?

Yleisöä Black lives Matter -mielenilmauksessa Vaasassa
Demonstration på Vasa torg den 11 juni. Yleisöä Black lives Matter -mielenilmauksessa Vaasassa Bild: Merja Siirilä / Yle Black Lives Matter

Demonstrationen mot rasism på Senatstorget förra veckan drog enligt polisens uppskattning kring 3000 personer. Redan det är betydligt fler än den gräns på 500 personer som man gick enligt. Men enligt Regionförvaltningsverkets bestämmelser skulle högst 50 personer ha fått samlas. På torsdag kväll demonstreras det i Vasa och gränsen är 500 personer.

I de anvisningar som finns att läsa på Regionförvaltningsverkets sidor står bland annat:

Enligt regionförvaltningsverkens beslut som meddelades 19.5.2020 är det tillåtet att inomhus eller utomhus ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 50 personer. Inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med 51-500 personer ordnas under vissa förutsättningar.

Senatstorget var inte avgränsat

Den textbiten fick undertecknad att fundera och skicka iväg ett e-postmeddelande till Regionförvaltningsverkets kommunikationsenhet.

Kunde Senatstorget anses ha varit ”avgränsat”?

Nej, det kunde det enligt RFV:s tolkning inte.

- Med avgränsat menas att man försöker kontrollera antalet deltagare. Dessutom, om antalet deltagare är mellan 51 och 500, måste man också se till att avstånden är tillräckliga och att det finns möjlighet att tvätta händerna. Det ligger på arrangören att ansvara för detta, skriver Jaana Lehtovirta.

Hon fortsätter med att konstatera att Senatstorget inte var avgränsat och att man inte beaktade avstånden och hygienanvisningarna. Med detta i beaktande skulle högst 50 personer ha fått delta, enligt RFV:s beslut om offentliga tillställningar.

Polisen och arrangörerna avslutade demonstrationen

Ungefär en timme in i demonstrationen diskuterade polisen med arrangörerna om folkmängden och beslutet blev att avsluta demonstrationen.

På Polisstyrelsen säger polisinspektör Konsta Arvelin att arrangören hade meddelat att högst 500 personer deltar, att avstånden hålls och att man följer övriga anvisningar.

En inbjudan på nätet ledde dock till det att det dök upp fler än 500 personer och till att arrangören inte längre kunde kontrollera demonstrationen, säger Arvelin.

Arvelin säger att läget inte är värst enkelt ur polisens synvinkel.

- RFV kan absolut komma med dylika synpunkter. Men det skulle vara väldigt viktigt att de framför sina synpunkter även till polisen och övriga myndigheter som övervakar sammankomster. Problemet i praktiken är att det är endast RFV som tolkar smittskyddslagen, säger Arvelin.

"Arrangörerna måste se till att våra beslut efterlevs"

Vi bad Regionförvaltningsverket precisera om det var så att de i efterhand kunde konstatera att demonstrationen på Senatstorget inte höll sig till anvisningarna för 500 personer, eller om de visste om att det skulle bli så redan på förhand?

Deras svar är kanske inte glasklart.

- Regionförvaltningsverket beviljar inte tillstånd och vi får inte anmälningar om demonstrationer. Arrangörerna måste se till att våra beslut om offentliga tillställningar och tillhörande anvisningar efterlevs.

- I mitt svar nämnde jag som ett exempel vad vårt beslut kunde betyda i praktiken. Vad som verkligen hände på Senatstorget tar vi inte ställning till, skriver Jaana Lehtovirta.

Demonstration i Vasa väntas samla hundratals

På torsdag kväll ordnas en demonstration mot rasism på torget i Vasa. Demonstranterna har meddelat polisen och skriver att mellan 50 och 500 personer får samlas så länge säkerhetsåtgärderna beaktas.

Yle Österbotten bad Polisinrättningen i Österbotten kommentera om de anser att torget är ett avgränsat område?

På torsdag eftermiddag svarar kommunikationssakkunnig Mia Smeds:

- Från Tillståndsförvaltningen svarar man att maximideltagarantalet vid demonstrationen i Vasa är 500 personer. Området man fått tillstånd att hålla sin demonstration är torget men det finns inget skilt avgränsat område där. Det är Visit Vasa som gett tillstånd om platsen. Arrangörerna och de ordningsvakter som arrangörerna är förpliktade att ha, för att få arrangera demonstrationen, skall övervaka att 500 personers gränsen inte överskrids.

Demonstrationen börjar klockan 17 och kan ses här.

Uppskattningsvis 500 deltog

Enligt Yle Pohjanmaa var det kring 500 personer på torget. Polisen kunde under fredagen inte ge några uppskattningar om antalet.

Artikeln uppdaterad 12.6 kl. 16.20 med Yle Pohjanmaas uppskattning och konstaterandet att polisen inte gett några siffror.