Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter ska bli bättre på att samarbeta för att slå till mot grå ekonomi

Uutiskuvaaja Antti Lähteenmäki esittää pimeän työn tekijää
Uutiskuvaaja Antti Lähteenmäki esittää pimeän työn tekijää Bild: Antti Lähteenmäki/YLE grå ekonomi

Regeringen har godkänt en ny strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet under åren 2020–2023.

Bekämpningen av grå ekonomi fokuserar på förebyggande åtgärder, bättre tillgång på information och smidigare myndighetssamarbete.

Arbetsminister Tuula Haatianen (SDP) säger att alla till slut vinner om alla spelar efter samma regler.

– En effektivare bekämpning av grå ekonomi är nödvändig om vi vill garantera en sund konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad.

Det nya åtgärdsprogrammet innehåller över 20 projekt och över 50 konkreta åtgärder. De genomförs i samarbete mellan olika ministerier, ämbetsverk och berörda grupper.

Regeringen har reserverat cirka 15 miljoner euro för 2020–2023 till att genomföra det.

Myndigheterna ska bli bättre bland annat på bekämpningen av svartarbete, missbruk av identitet och livsmedelsbedrägerier.

– Vi utreder till exempel metoder för att ingripa i underavlöning som har upptäckts inom arbetskraftsintensiva branscher, såsom på skeppsvarv, byggarbetsplatser och restauranger. Bekämpningen av korruption effektiviseras vid offentlig upphandling, säger Tuula Haatainen.

Hon vill också utreda förhållandet mellan det arbete som utförs i ett anställningsförhållande och det arbete som utförs av företagare, eftersom det arbete som utförs via plattformsekonomin och digitala plattformar ökar.

inrikesminister Maria Ohisalo säger att avsikten är att använda flermyndighetssamarbete bland annat för att förebygga och avslöja utnyttjande av utländsk arbetskraft och arbetsrelaterad människohandel.

- För att vi ska lyckas är det viktigt att olika myndigheter smidigt kan dela den information som de har med varandra.

Åtgärdsprogrammet i korthet: 

• Skattemyndigheten får ökade möjligheter att få information från tredje parter.
• Ett datasystem för identifiering av karteller vid konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar skapas. 
• Man utvecklar en riskprofileringsmodell för bekämpning av miljöbrott.
• Utnyttjandet av förundersöknings- och bevismaterial med hjälp av artificiell intelligens effektiviseras. 
• Kampen mot grå ekonomi inom transportmarknaden effektiviseras.
• Man utreder hur den allmänna offentligheten för förvaltarregistrerade börsaktier kan säkerställas och hur skattemyndigheterna får information om genomförd handel med aktier.
• Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ska ändras: Även de ändringar i beskattningsuppgifterna som gjorts efter att beskattningen slutförts blir offentliga.

Utöver de nationella åtgärderna bekämpas den gränsöverskridande grå ekonomin genom att samarbetet mellan EU:s medlemsländer effektiviseras. Detta arbete stöds också av Europeiska arbetsmyndigheten. Målen är att:

• Främja en sund konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad, 
• förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet, 
• Trygga verksamhetsförutsättningarna för myndigheter som bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet
• Utveckla bekämpningen av och myndighetssamarbetet mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes