Hoppa till huvudinnehåll

Pandemin förändrar attityder i rökarnas förlovade land

Kinesisk man röker cigarett med ett munstycke av bambu.
På den kinesisk landsbygden röker så gott som alla män. Den här mannen har tillverkat ett munstycke av bambu för att göra smaken mildare. Kinesisk man röker cigarett med ett munstycke av bambu. Bild: Björn Ådahl Kina,tobak,tobaksrökning,passiv rökning,China Tobacco

Coronaviruskrisen har haft en överraskande följd i Kina. En massa kineser försöker nu sluta röka, och ännu fler säger att de överväger att göra det.

En skrämmande stor del av i synnerhet männen är inbitna rökare som hittills inte har känt sig hågade att ge upp sin vana.

Tobak har länge spelat en viktig roll i mekanikern Chen Kong-wahs liv. Ända sedan han grundade ett enmansföretag för drygt tio år sedan har han stressat av genom att röka cigaretter.

– Jag gör slut på ungefär två paket per dag. Här i Hongkong har tobaken blivit dyr, men prishöjningarna har inte fått mig att skära ner på konsumtionen, berättar Chen.

Leende kinesisk man med en cigarill mellan fingrarna.
När Chen Kong-wah firar avslutar han gärna sin kväll med en cigarill. Det är en vana som han ämnar hålla fast vid. Leende kinesisk man med en cigarill mellan fingrarna. Bild: Björn Ådahl Kina,tobak,tobaksrökning,passiv rökning,China Tobacco

Chen har alltid varit medveten om att tobak på lång sikt är skadlig för hälsan.

Han struntade i det ända tills han fick veta att rökning ökar risken för att man blir allvarligt sjuk ifall man smittas av det nya coronaviruset.

– Det fick mig att haja till. För första gången tänkte jag på att sluta röka, men livet är nu så stressigt att jag i stället försöker klara mig med ett paket cigaretter per dag, säger Chen.

Rätt tid att lära människor om farorna

En riksomfattande undersökning tyder på att viruskrisen har förändrat också otaliga andra kinesers inställning till tobak.

Nästan 15 procent av rökarna säger att de som bäst försöker sluta, medan knappt 20 procent är mer villiga än förr att försöka sluta.

Enligt undersökningen beror attitydförändringen främst på att pandemin har fått rökarna att ägna mycket mer uppmärksamhet åt hälsofrågor än förr.

Kravet på att använda munskydd utanför hemmen har också gjort det krångligt att röka.

Medelålders man rullar cigarett och säljer tobak på torg i Kina.
Den allra billigaste tobaken säljs i lösvikt på marknaderna. Försäljaren har fyra olika sorter till salu. Medelålders man rullar cigarett och säljer tobak på torg i Kina. Bild: Björn Ådahl Kina,tobak,tobaksrökning,passiv rökning,China Tobacco

Forskare anser att undersökningsresultatet inger hopp om att det är möjligt att minska på antalet rökare i Kina. Hittills har de officiella antitobakskampanjerna inte haft önskad effekt.

– Vi måste utnyttja den nya medvetenheten som viruskrisen har skapat bland folket. Det här är rätt tidpunkt att driva igenom budskapet om att tobak är farligt, konstaterar undersökningsledaren Zheng Pinpin i den officiella tidningen China Daily.

Manlig kultur, kvinnor attraheras

Även om bara en del av dem som försöker sluta röka lyckas förverkliga målsättningen är det frågan om stora mängder människor.

Det uppskattas finnas nästan 350 miljoner rökare i Kina, och följaktligen konsumeras klart mer cigaretter där än i något annat land.

Hårresande tobaksstatistik i Kina

Kineserna är obestridliga världsmästare på rökning. Ungefär 20 procent av alla människor i världen är bosatta i Kina, men där konsumeras 40 procent av alla cigaretter.

Det varnas för en epidemi av lungcancer i Kina ifall antalet rökare inte snabbt börjar minska. Förutom att det finns nästan 350 miljoner rökare utsätts hela 700 miljoner kineser dessutom regelbundet för tobaksrök.

Tobaken uppskattas redan nu döda mer än en miljon kineser varje år. Om nuvarande trender fortsätter har siffran tredubblats år 2050.

Statsbolaget Kinas tobak producerar en tredjedel av alla cigaretter i världen. Bolaget tillverkar nästan tre gånger fler cigaretter än den nästa största producenten, amerikanska Philip Morris.

Kinas tobak är i praktiken i en monopolställning. Bolagets andel av både tobaksproduktionen och –försäljningen i Kina har stigit till 97 procent.

Bolagets årliga vinster överskrider vanligen 100 miljoner euro. Det står för sex procent av alla skatter som staten driver in, och i det sydvästliga landskapet Yunnan är andelen knappt hälften.

Nästan hälften av alla fullvuxna män röker. Det har länge varit vanligt att männen upplever att det är naturligt att röka och att det socialt inte alls är fel att göra det.

Männen anser till exempel att det är oartigt att tacka nej ifall någon bjuder dem på en cigarett. Rökning förknippas också med positiva evenemang såsom bröllop, årsdagar och andra firningar.

Förr ansågs rökning inte vara något som var lämpat för så kallade anständiga kvinnor. Under de senaste decennierna har attityderna börjat förändras, och i synnerhet i storstäderna har fler och fler kvinnor börjat röka.

Mäktig industri bakom billigt nöje

Det styrande kommunistpartiet gjorde länge absolut inget för att få kineserna att sluta röka.

Först under de senaste tio åren har partiet inlett kampanjer mot rökning, och småningom har rökningsförbud införts i allmänna utrymmen och transportmedlen.

Tågpassagerare på rökpaus vid uppehåll på en station.
Det är förbjudet att röka på höghastighetstågen. Rökarna har bara två minuter på sig att tillfredsställa sitt behov när tågen stannar på stationerna. Tågpassagerare på rökpaus vid uppehåll på en station. Bild: Björn Ådahl Kina,tobak,tobaksrökning,passiv rökning,China Tobacco

Priserna på cigarettpaketen har också höjts. Internationellt sett är priserna ändå fortfarande låga, och man kan få ett paket för mindre än en euro.

Den inflytelserika tobaksindustrin anses ha lyckats dirigera beslutsfattarnas linje visavi rökning. Branschen domineras av det statsägda bolaget Kinas tobak som också är en av landets största skattebetalare.

I Kina producerar man mest tobak i världen. Tobaksindustrin är en viktig sysselsättare, och dessutom livnär sig mer än tio miljoner kineser genom att odla tobak.

Många tror att de kan skydda sig mot coronaviruset med tobak

Tobaksindustrins inflytande sägs ha bidragit till att många kineser inte har en aning om att det är skadligt att röka.

De officiella informationskampanjerna inleddes alltför sent och de har inte heller varit effektiva.

Askkopp med slagord mot rökning i Kina.
En antitobakskampanj à la Kina. I askoppen konstateras det att det finns en slogan som fastslår att rökning skadar hälsan. Askkopp med slagord mot rökning i Kina. Bild: Björn Ådahl Kina,tobak,tobaksrökning,passiv rökning,China Tobacco

Enligt officiell statistik har antalet rökare minskat med ett par procentenheter sedan rökningsförbud började införas för några år sedan.

Största delen av dem som har slutat bor i de mest välmående storstäderna där en del av invånarna har insett att rökning kan vara en dödlig sysselsättning.

Utanför de här städerna bolmar männen som förr. Också en påfallande stor del av de manliga läkarna röker.

Den riksomfattande undersökningen påvisar också hur allmän okunskapen om tobak fortfarande är. Mer än tio procent av deltagarna tror till exempel att tobak kan skydda dem från att bli smittade av coronaviruset.

Tobaksfält på landsbygden i Kina.
I det bergiga sydvästligaste Kina är tobaken den ekonomiskt viktigaste odlade växten. Också många småbrukare odlar tobak på sina terrasser. Tobaksfält på landsbygden i Kina. Bild: Björn Ådahl Kina,tobak,tobaksrökning,passiv rökning,China Tobacco

Läs också