Hoppa till huvudinnehåll

Kreativa lösningar önskas då Kimitoön ska spara pengar: "Till att börja med skulle de gärna få ha rätt siffror på bordet"

Peter Fihlman i mörk fleece, havet i bakgrunden
Peter Fihlman hoppas att politikerna har rätt information på bordet innan de fattar beslut om att lägga ned verksamhet. Peter Fihlman i mörk fleece, havet i bakgrunden Bild: Amanda Vikman/Yle frivilliga brandkårer,peter fihlman

Allt eftersom sparförslagen rasslar in och behandlas av Kimitoöns politikerna hoppas skärgårdsborna på Hitis-Rosala att man fattar beslut på rätt grunder.

Inför måndagens kommunstyrelsemöte där framtiden för både skolor, skolkök och biblioteken berörs har det kommit in två skrivelser, ett medborgarinitiativ samt ett utlåtande från bildningsnämnden som försvarar olika verksamheter.

- Nu har det varit stressiga tider och det har varit mycket tungt med alla vändningar. Det är klart att det nu läggs fram sparförslag men vi har fått hålla krismöte efter krismöte för att hinna med, säger Peter Filhman, vice ordförande i Hitis kyrkoby byaförening.

En av skrivelserna kommer från dem. I skrivelsen försvarar byaföreningen sin biblioteksverksamhet som tjänstemännen föreslår att ska stängas.

Öborna ifrågasätter de egentliga besparingarna man får till stånd genom en nedstängning. De hänvisar också till Kimitoöns skärgårdsprogram.

Bibliotekshuset i Hitis, ett gult gammalt trähus med rött tegeltak.
Hitis bibliotek har sett nästan en fördubbling av antalet besökare efter att fler verksamheter flyttat in. Bibliotekshuset i Hitis, ett gult gammalt trähus med rött tegeltak. Bild: Kristian Lumme Hitis,hitis bibliotek

I Skärgårdsprogrammet står det bland annat att kommunens övergripande målsättningar för sina skärgårdsområden är att garantera smidig tillgång till fungerande basservice och att stöda möjligheter till boende genom att arbeta för ett ökat antal hyresbostäder.

Och bostadsbristen är ett bekymmer på öarna. Rosalas gamla förskola ska visserligen renoveras så den passar som fritidshus, men det har tagit tid.

- Vi har familjer som står på kö för att flytta ut bara bostadsbristen skulle lösa sig. Förutom förskolan hoppas vi till exempel kunna erbjuda något genom att hitta någon som är villig att hyra ut sitt fritidshus, säger Fihlman.

"Tror inte på siffrorna över huvud taget"

Medan tjänstemännen utreder vad man kunde spara genom att effektivera, koncentrera eller lägga ned verksamheter på ön diskuteras alternativa lösningar på sociala medier.

Där föreslås skattehöjningar, minskad personalstyrka i kommunen och att koncentrera kommunens anställda till de egna fastigheterna för att slippa hyra in sig i privatägda lokaler.

En del av dessa förslag har Hitis kyrkoby byaförening skrivit under på.

Just nu finns biblioteket i Hitis i kommunens egen fastighet. Samma fastighet inhyser även en privat hyresgäst, ett företag samt byaföreningen som driver ett byainfo-projekt i lokalen.

Ett gult gammalt trähus med plåttak som är hitis-rosala förskola. Soligt vårväder.
Tidigare Hitis-Rosala förskola ska renoveras för att passa som privat bostad. Ett gult gammalt trähus med plåttak som är hitis-rosala förskola. Soligt vårväder. Bild: Amanda Vikman/Yle bostadshus,rosala skola

- Verksamheten i sig är verkligen energisnål. Den kostar inte mycket med tanke på vad man får. Vi har inte fått några vettiga siffror på vad man sparar alls. Det fanns gemensamma siffror för stängningen av Västanfjärdsbiblioteket och Hitis bibliotek på 125 000 euro. Vi tror inte på de här siffrorna överhuvudtaget, säger Peter Fihlman.

Enligt byaföreningen borde tjänstemännen även räkna med inkomsterna från hyresgästen och de andra som är verksamma under bibliotekshusets tak - och vad bibliotekarietjänsten verkligen kostar kommunen.

- Om man nu vill få till stånd sparåtgärder skulle det vara en bra början vara att få fram rätt siffror så man kan se vad man faktiskt sparar in, säger Fihlman.

Enligt Hitis kyrkoby byaförening har projektet "Hitis byainfo" lett till att biblioteket utvecklats till en mångsidig servicepunkt och att besökarantalet mellan 2017 och 2018 ökat med 97 procent.

Distansundervisning kan komplettera

Faktum är att Kimitoöns kommun fortfarande står inför sparkrav i miljonklassen. Kommunens ekonomiska läge har under de senaste åren försvagats och enligt balanseringsprogrammet Balans 2020 har kommunen ett årligt anpassningsbehov på ca 3 miljoner euro.

Förutom detta uppskattar kommunen att coronaepidemin kommer att försvaga kommunens ekonomi med cirka en och en halv till två miljoner euro år 2020.

Inom ramen för programmet har sparåtgärder motsvarande cirka en miljon euro gjorts till i år där de största besparingarna gjorts inom bildningsavdelningen (280 000 euro) och omsorgsavdelningen (375 000 euro).

hand som skriver med penna.
Skolan kan fortsätta så länge det finns tillräckligt med barn på ön, det vill säga minst fem stycken. hand som skriver med penna. Bild: Tiia Lillkvist/ Yle hand,studera,typing,kontorsarbete,kontor,studerande,skrivande,kreativt skrivande,skola,Penna

Peter Fihlman anser också att skärgårdsborna blivit hörda på ett politiskt plan och uppskattar förslaget om att Hitis-Rosala skola finns kvar så länge det finns minst fem elever.

- Det är riktigt bra, man kan ju inte önska mer än man kan få. Tanken är ju att inflyttningsprojektet leder till att det inte blir ett problem. Sen finns det även tankar om att åtminstone högstadieelever skulle kunna utnyttja distansundervisning en eller ett par dagar i veckan, säger Fihlman.

Läs också