Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsutdragen för år 2020 finns nu i nätjänsten

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag. Utdraget innehåller uppgifter om det lagstadgade pensionsskyddet. Utdraget finns i vår e-tjänst under rubriken OmaOte-tjänsten. För att logga in i tjänsten behöver du dina personliga nätbankskoder. Om du får deltidspension, delinvalidpension eller partiell förtida ålderspension finns inget utdrag att granska.

Om du omfattas av tilläggspensionsskyddet kan du granska ditt tilläggspensionsbesked i vår e-tjänst. Du omfattas av tilläggspensionsskyddet, om ditt anställningsförhållande på Rundradion har börjat före 1.1.1992. Beskedet produceras även till personer vars anställningsförhållande till Rundradion (minst 10 år) har upphört och de fortfarande har rätt till förmåner enligt tilläggspensionskyddet.