Hoppa till huvudinnehåll

Att delta i terrorverksamhet borde vara mer straffbart, enligt arbetsgrupp som nu föreslår ny lagstiftning

Justitieminister Anna-Maja Henriksson vid presskonferensen om att häva beredskapslagen.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson fick ta emot arbetsgruppens förslag i dag. Justitieminister Anna-Maja Henriksson vid presskonferensen om att häva beredskapslagen. Bild: Lehtikuva Anna-Maja Henriksson,Justitieminister,beredskapslag

Straffbarheten för terrorismrelaterade brott borde utvidgas, men medlemskap i en terroristgrupp ska inte göras straffbart. Det slår en arbetsgrupp vid Justitieministeriet fast i sin rapport.

I Finland är antalet gärningar som är straffbara som terroristiska brott omfattande, konkluderar en arbetsgrupp vid Justitieministeriet. Lagstiftningen motsvarar de internationella förpliktelser som är bindande för Finland, med förbehåll för en del undantag.

Vad gäller hörande till en terroristgrupp eller terroristorganisation eller deltagande i dess verksamhet, föreslår arbetsgruppen att straffbarheten delvis utvidgas.

Det borde, enligt rapporten, i framtiden vara straffbart att ha hand om uppgifter som är väsentliga för en terroristgrupps brottsliga verksamhet. Det kan handla om att delta i väpnad verksamhet, bidra till ideologisk utbildning och aktionsberedskap, samt att ha hand om uppgifter som har att göra med kommunikationstjänster eller informationsteknik.

Brottsrubriceringen föreslås ändras till ”deltagande i en terroristgrupps verksamhet”.

Medlemskap ska inte i sig göras straffbart

Diskussionen om finländarna som befinner och befunnit sig på al-Hol-lägret i Syrien har gått het. Arbetsgruppen föreslår inte att medlemskap i en terroristgrupp ska bestraffas.

Motiveringen är att det skulle vara problematiskt att fastställa dem tillräckligt noggrant. Bevisföringen är också problematisk.

- Terroristorganisationerna för inte medlemsregister. Eftersom medlemskap i terroristorganisationer i allmänhet tar sig uttryck i aktivt deltagande i gruppens verksamhet, är det motiverat att fästa uppmärksamhet vid deltagandet, kommenterade justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) arbetsgruppens förslag på tisdagen.

"Offentlig uppmaning" ny rubricering

Som ett nytt brott föreslår arbetsgruppen att offentlig uppmaning i anslutning till terroristbrott ska vara straffbart.

Med detta menas till exempel meddelanden i massmedier eller sociala medier eller i en folksamling som innehåller en uppmaning eller ett incitament att rekrytera sig till en terroristgrupp.

Alternativt kan syftet vara att begå ett terrorbrott.

Till arbetsgruppen hörde 14 personer från bland annat ministerier och polisen. Rapporten skickas nu ut på utlåtanderunda. Regeringen väntas avge sina lagförslag senare i år.