Hoppa till huvudinnehåll

Elva av tretton har sagt ja – tidtabellen för Österbottens välfärdsområde slås fast på onsdag

Om två år ska H-huset stå klart.
Det nya H-huset reser sig som bäst på Vasa centralsjukhus område. Om två år ska H-huset stå klart. Bild: Vasa centralsjukhus. Vasa centralsjukhus,h-huset vid vasa centralsjukhus

Vörå, Närpes, Kristinestad och Laihela sade igår måndag ja till att överföra vården till den nya samkommunen Österbottens välfärdsområde. I Korsnäs valde man att vänta. Styrgruppen möts på onsdag för att så långt det är möjligt slå fast tidtabellen för den kommande beredningen.

Fullmäktige i Närpes valde ny stadsdirektör på måndag kväll men hann också med att enhälligt godkänna förslaget att överföra social- och primärvården till Österbottens välfärdsområde.

Enhälligt var också beslutet i fullmäktige i Vörå, en av de kommuner där man under vintern och våren ställt sig rätt kritiskt till den nya samkommunen.

– Det var ett stort beslut så det blev förstås en del diskussion. Men beslutet var enhälligt, säger fullmäktigeordförande Kjell Heir (SFP).

Som en del av beslutet förutsätter dock Vörå att deras andel av grundkapitalet måste ses över.

– Vi har en oproportionerligt stor andel av grundkapitalet. Men jag tror nog att den saken löser sig, säger Heir.

Man i grå kavaj står under ett träd.
Kjell Heir. Man i grå kavaj står under ett träd. Bild: Yle/Malin Hulkki Vörå,kjell heir

Vörå anser att grundkapitalet måste justeras senast den 31 december 2021 till att bättre motsvara kommunens andel av folkmängden och/eller andel av användningen av tjänsterna.

I fullmäktige i Kristinestad blev det också ett ja, så även i Laihela.

Eftersom man i dessa fyra kommuner fattade beslutet att överföra vården höll man sig inom tidsfristen.

Tisdagen 16 juni är nämligen sista dagen att föra över vården om man ska få delta i välfärdsområdets fortsatta beredningsarbete som inleds på onsdag när styrgruppen för Österbottens välfärdsområde möts.

Om beslutet fattas senare, kommer den kommunen med i beredningsarbetet från årsskiftet.

Korsnäs och Malax väntar

I Korsnäs valde fullmäktige efter omröstning att avvakta. Styrelsens förslag var att man skulle vänta och det avvikande förslaget var att man skulle föra över vården genast.

Styrelsens förslag vann omröstningen med fjorton röster mot sju.

– Vi vill gärna se mer på vad regeringens nya vårdreformsförslag innebär, säger kommundirektör Christina Båssar.

– Vi får återkomma till ärendet under hösten.

I Korsnäs gäller beslutet kommunens socialvård. Hälsovården är däremot gemensam med Malax och om och när de för över vården följer också Korsnäs hälsovård med.

Men också i Malax har fullmäktige valt att vänta.

96 procent av befolkningen är med

Det här betyder att elva av tretton kommuner har beslutat föra över vården till Österbottens välfärdsområde.

– Det betyder kring 96 procent av befolkningsmängden, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Porträtt av Marina Kinnunen.
Marina Kinnunen. Porträtt av Marina Kinnunen. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Vasa sjukvårdsdistrikt,kinnunen

Ledande tjänsterna tillsätts internt

Den senaste tiden har man pratat om att den nya samkommunens verksamhet inleds den 1 januari 2022 och det är också förslaget inför styrgruppens möte på onsdag.

På möteslistan finns också till exempel vilka rekryteringar som bör göras och enligt vilken tidtabell.

Den första rekryteringen gäller samkommunens vd och inleds redan den 19 juni. Rekryteringen ska ske internt, det gäller också de andra ledande tjänsterna.