Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Yles rätt att publicera artiklar begränsas – Marit af Björkesten: "Betyder inte att all text skulle försvinna"

Marit af Björkesten
Förslaget skulle enligt Svenska Yles direktör Marit af Björkesten betyda att utbudet på webben blir smalare. Marit af Björkesten Bild: Henrietta Hassinen / Yle Yle,Marit af Björkesten

Ett nytt lagförslag ska precisera Yles roll som public service-bolag. Förändringarna som föreslås begränsar Yles rätt att publicera artiklar på webben, i stället ska fokuset ligga på rörlig bild och ljudmaterial.

Enligt Svenska Yles direktör Marit af Björkesten har det varit på väg sedan 2017.

– Det var 2017 som Medieförbundet lämnade in sin klagan. I klagan vill Medieförbundet att Yles rätt att publicera artiklar som inte har att göra med ljud och bild begränsas.

Medieförbundet anser enligt af Björkesten att Yle har en så omfattande verksamhet att det begränsar deras möjligheter att sälja sina texter.

– I klagan hävdar också Medieförbundet att statsstödet används på ett sätt som skadar dem.

"För tidigt att spekulera"

Lagförslaget publicerades på måndagen och kommer nu att gå på remissrunda och behandlas i riksdagen till hösten.

– Det är ännu för tidigt att säga något om lagen eftersom vi inte vet om det kommer förändringar.

af Björkesten säger också att om lagen träder i kraft kommer det att förändra Yles utbud.

– Om lagen ändras i linje med det som står i förslaget, är det klart att utbudet kommer att förändras för både Yles och Svenska Yles del.

Hon säger ändå att det inte innebär en tvär omvändning eftersom Yle redan en tid har satsat mer på både ljud och videor också på webben.

– Vi har också satsat på mer kvalitet än kvantitet när det kommer till de texter vi publicerar.

Mindre sportgrenar kan drabbas

En konkret sak som af Björkesten nämner är sportresultaten som Yle publicerar.

– Om alla texter ska vara kopplade till videor eller ljud så betyder det att vi kommer att kunna publicera färre sportresultat eller referat och utbudet av grenar blir färre. Det kan alltså drabba mindre grenar inom sporten.

Grunden i Yles verksamhet är att alla ska ha möjlighet att ta till sig information oavsett vilken form av teknik de har hemma.

– I den meningen är begränsningar lite besvärliga. Men det betyder inte heller att all form av text skulle försvinna från webben, utan texten ska alltid vara kopplad till ljud eller rörliga bilder, till exempel radio eller tv.

I förslaget finns också vissa undantag. Bland annat nyheter på samiska, kultur, utbildning, material på minoriteters språk och lokalnyheter från Svenskfinland för att nämna några.

Ovannämnda ska enligt förslaget inte omfattas av begränsningen.

Enligt af Björkesten betyder förslaget, ifall det leder till lagändring, att utbudet kommer att bli smalare för personer som vill ta till sig nyheter i textform.

– Därför ökar vi också utbudet av rörliga bilder och ljud. Så att den viktiga informationen ska gå fram i alla fall.