Hoppa till huvudinnehåll

Finlands sätt att hantera coronakrisen har gjort finländarna ovanligt stolta över att vara finländsk

En finsk flagga syns i förgrunden. I bakgrunden Helsingfors.
Över 80 procent av finländarna uppger att de känner sig stolta eller lyckliga av att vara finländare. En finsk flagga syns i förgrunden. I bakgrunden Helsingfors. Bild: European Pressphoto Agency Finland,flagga,Helsingfors

Finlands agerande under coronakrisen ger resultat – ovanligt många finländare uppger att de varit stolta över sitt medborgarskap under den här tiden. Det här framgår i en undersökning av Näringslivets Delegation EVA.

86 procent av finländarna känner lycka och privilegium över att vara finländare. Enligt EVA har andelen lyckliga och stolta finländare inte varit så här stor sedan 1980-talet.

Speciellt kvinnor sällar sig till gruppen av stolta finländare: 92 procent. Av männen känner 81 procent stolthet och lycka över sitt medborgarskap.

– Generellt sett har uppskattningen av att vara finländare minskat, men nu ser man förbättringar i attityder. De kan antagligen förklaras av finländarnas uppriktiga uppskattning av sitt eget samhälle under coronakrisen, säger forskningsledare Ilkka Haavisto i ett pressmeddelande.

Finländarna har tilltro till myndigheterna och sig själv

Endast fyra procent av de svarande är inte stolta över att vara finländare. De resterande kan inte svara om de är stolta eller lyckliga över sitt medborgarskap.

Resultatet är den tredje undersökningen av EVA där andelen lyckliga finländare ökar. Under tio år före det minskade stoltheten över att vara finländsk.

Den senaste undersökningen gjordes för fyra år sedan. Sedan dess har andelen stolta finländare ökat med sex procentenheter.

Vanligtvis brukar uppskattningen av att vara finländare dala när ekonomin dyker, men den här gången är man mer positivt inställd – trots att ekonomin tagit en smäll under coronakrisen.

Finländarna anser enligt tidigare undersökningar av EVA att beslutsfattarna och myndigheterna hanterat coronakrisen snabbt, bestämt och konsekvent. Finländarna har tilltro till myndigheterna och sig själv – många anser att finländarna skött sig väl under coronakrisen.

Högt utbildade mer stolta

Någon tydlig skillnad i ålder syntes inte. Däremot kunde man se att högt utbildade är mer stolta över att vara finländare.

Anhängare av Centern, SDP, Samlingspartiet och De Gröna är speciellt nöjda över att vara finländare. Över 90 procent av de här partiernas anhängare uttryckte stolthet över sitt medborgarskap. Kring 80 procent av Vänsterförbundets, Kristdemokraternas och Rörelse Nus anhängare är stolta finländare.

Anhängare av Sannfinländarna var mindre nöjda: 77 procent av dem säger att de är stolta över att vara finländare. 76 procent av SFP-anhängarna uppgav att de är stolta och lyckliga. De resterande gav inget svar.

2 000 finländare i åldern 18–70 deltog i undersökningen som gjordes under våren.