Hoppa till huvudinnehåll

Köper du fisk till midsommar? Stor del av färsk fisk i affärerna innehåller stora mängder förruttnelsebakterier, visar undersökning

Fisk och skaldjur i en fiskdisk.
Största delen av den undersökta fisken togs från affärernas fiskdisk. Arkivbild. Fisk och skaldjur i en fiskdisk. Bild: Yle/Malin Hulkki fisk (livsmedel),fiske,fiskar,skaldjur,fiskdisk

Nästan hälften av den färska fisken i affärer hade stora mängder förruttnelsebakterier enligt en undersökning. Proverna av fisken togs i affärer i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland. Flera affärer uppgav inte datum för när fisken fångats eller sista användningsdag för den, trots att lagstiftningen förutsätter det.

Sammanlagt var det 70 affärer och tre anläggningar i Esbo, Helsingfors och Vanda samt i Mellersta Nyland som fick sin fisk undersökt. Undersökningen gjordes av livsmedelsinspektörer i kommunerna.

Sammanlagt undersöktes 135 prov och de togs under februari till augusti 2019. Flest prover togs i affärer i Helsingfors.

Tre fjärdedelar av fisken som undersöktes kom från fiskdisken medan resten togs från självbetjäningsdisken med färdigförpackad fisk.

Fisken från fiskdisken undersöktes samma dag eller dagen därpå medan den färdigförpackade fisken undersöktes den dag som angavs som sista förbrukningsdag.

54 procent av fisken i affärerna var av god kvalitet, medan 20 procent var av försvarlig och 26 procent av dålig mikrobiologisk kvalitet.

"Inte lämpligt att fisken är av dålig kvalitet redan när den säljs"

Den färdigförpackade fisken var i regel av sämre kvalitet. 55 procent var av försvarlig eller dålig kvalitet medan 43 procent av fisken i fiskdisken var av försvarlig eller dålig kvalitet.

Dålig eller försvarlig mikrobiologisk kvalitet beror på stora mängder förruttnelsebakterier. Bakterierna är inte skadliga för människan.

- Det är ändå inte lämpligt att fisken är av dålig kvalitet redan när den säljs. Man ska kunna förvara den i kylskåpet tills den förbrukas, säger hygienveterinär Johanna Jaakkola vid Helsingfors stad till Yle.

Fisken undersöktes inte för patogena bakterier, som kan förorsaka sjukdom, utan enbart för bakteriegrupper som beskriver kvaliteten.

Kvaliteten har inte förbättrats

Oförpackad fisk ska förvaras under två grader medan förpackad ska förvaras under tre grader. En tredjedel av den undersökta fisken förvarades ändå i en temperatur som översteg den lagstadgade gränsen.

Undersökningen visade också att flera affärer inte uppgav när fisken fångats eller när den sista användningsdagen är trots att lagen förutsätter det.

Resultatet från den nya undersökningen visar att den hygieniska kvaliteten på färsk fisk inte har förbättrats i detaljhandeln de senaste tio åren. En liknande undersökning gjordes 2010.

Största delen eller 35 procent av fisken som undersöktes var lax. Nästmest prov togs från gösar och tredje mest från regnbågsforell. 40 procent av fisken var finländsk och 35 procent norsk.