Hoppa till huvudinnehåll

Efter många om och men har Fabriksudden i Hangö äntligen ett preciserat markanvändningsavtal

Flygbild av Fabriksudden i Hangö.
Nu ska det bli klarare vad som gäller på Fabriksudden i Hangö i och med ett markavtal. Flygbild av Fabriksudden i Hangö. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Hangö,Västnyland,roxx

Fabriksudden i Hangö har äntligen fått sitt omdebatterade markanvändningsavtal.

Avtalet slår fast vilka rättigheter och skyldigheter staden och markägaren som driver hotellverksamhet på området har, enskilt och i förhållande till varandra.

På området finns också bostäder och ett spa. Tomten ägs av tre bolag: Hotell Regatta, Regatta Suites och Regatta Spa.

I avtalet beaktas också hur generalplanen och detaljplanen påverkar avtalet.

I avtalet behandlar man bland frågor som hur en eventuell värdestegring av området bör fördelas, vad som händer om markägaren säljer marken och andra frågor som är av juridisk betydelse.

Andra gången i fullmäktige

Markavtalet behandlades i fullmäktige redan i maj, men då remitterades det.

Bland annat ville man då ha det översatt till svenska.

När det behandlades på nytt i mitten av juni hade man också bifogat tidigare avtal i ärendet som extra information.

Röstade efter remissförslag

Efter en livlig diskussion som ledde till omröstning godkände fullmäktige markanvändningsavtalet.

Det var Rolf Nyström (Ob) som föreslog remiss, stödd av Eero Koli, också han obunden.

Rösterna föll 24-6 och en blank röst. För Nyströms förslag röstade Nyström, Koli, Lars Nyberg (SDP), Pertti Ruuska (Sannf), Tony Särs (Sannf) och Marko Niemi (FKP). Jaana Pulkki (SDP) röstade blankt.

Detaljplaneförslaget skall ännu till påseende mellan 13 juli och 12 augusti.