Hoppa till huvudinnehåll

Nytt projekt ska hjälpa invandrarbarn – "Barnens rättigheter är de vuxnas skyldigheter"

lapset leikkivät lätäkössä
Det behövs mera utbildning för personer som jobbar med barn hur man identifierar traumatiserade barn till invandrare. lapset leikkivät lätäkössä Bild: Marja Väänänen / Yle coronavirus,COVID-19,nedstängning,hemundervisning,Skolrast,barnfamiljer,Barn,puddle,lek (barnlek),vår

Det finns mycket kunskap kring hur man ska arbeta med vuxna invandrare, men inte lika mycket då det kommer till barn. Det skall ett nytt projekt nu göra bot på.

Stig In2: Born to be included är ett nytt projekt som ska arbeta för invandrarbarnens bästa.

Projektet är en fortsättning på Stig In-projektet, som ville bidra med ökad kunskap till dem som arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar.

- Då FNs barnkonvention fyllde 30 ifjol bestämde vi att nu fokusera på barnen. I och med de konferenser vi organiserade under Stig In-projektet kom det fram att det finns mera att göra på den fronten, säger projektledare Linda Ahlbäck.

Stig In2 är ett samarbete mellan Centret för livslångt lärande i Åbo och Vasa, Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors, Föreningen Luckan rf. och Folkhälsan Utbildning.

Barnens rättigheter är de vuxnas skyldigheter― Linda Ahlbäck

Man bestämde sig för att fokusera på tre olika områden.

Det första är att identifiera psykiskt traumatiserade barn och unga, och sedan stöda dem.

Det gör man bland annat genom att utveckla kunnandet i skola, dagvård och fritidsverksamhet.

- Vi är ganska bra på att identifiera och stöda traumatiserade vuxna, men nu vill vi arbeta för att man ska kunna göra det samma för barnen. Att se vad de bär med sig, att kunna identifiera det och erbjuda stöd.

En svartvit bild på en blond kvinna som ser in i kameran.
Linda Ahlbäck säger att vi alltid kan bli bättre på att hantera situationer med barn inblandade. En svartvit bild på en blond kvinna som ser in i kameran. Bild: Privat. projektledare,Åbo Akademi,linda ahlbäck

Det andra är systemiska orättvisor som kan finnas i de system och styrdokument som omger de som jobbar med integration, speciellt inom den grundläggande utbildningen.

- Under den första konferensen vi ordnade 2017 hade vi en föreläsare från Storbritannien, professor Charles Husband från University of Bradford, som sa att för att bli jämlika måste vi ibland behandla varandra ojämlikt. Vi i Finland är bra på rättvisa, men det kanske medför att det uppkommer ojämlikheter då någon behöver mera än en annan för att nå upp till samma nivå.

Om vi är alltför fokuserade på att bara se till att alla har samma tillgångar, kan det ändå bli fel.

Slutligen vill man jobba för barnets bästa genom att stöda föräldrarna.

- Då föräldrar från ett annat land och en annan kultur kommer hit kan de ha svårigheter med att anpassa sitt föräldraskap. Både vårt egna och deras föräldraskap är "rätt", men det kan behövas extra stöd för att mötas.

Det gör man genom ett koncept som kallas Mindspring.

- Där är tanken att en person som kommer från samma land men som redan befunnit sig en tid i det nya landet och kan språket och systemen fungerar som ledare för gruppsamtal med dessa föräldrar.

Vill främja samarbete över sektionerna

Samarbete är nyckelordet i projektet som alltså förenar tre regioner: Nyland, Egentliga Finland och Österbotten.

- Vi kommer arrangera tre nationella konferenser, ett kring varje tema.

Man vill också främja ett samarbete mellan privata företag, staten och kommunerna samt olika föreningar och organisationer. Därför kommer man sätta igång utvecklingsprocesser kring varje tema och bjuda in representanter för varje sektor.

- Alla gör sin del väldigt bra, men vi vill få till ett tak och ett samarbete som gör att ingen faller mellan sektorerna.

Det tvååriga projektet finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond och samfinansieras av Svenska Kulturfonden, och drar igång i september i år.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland