Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors hovrätt förkastar åtalen i fallet med segelbåten som sjönk på en ryssja i Lovisa - segelbåtsägaren frias

ryssja
Arkvibild. Fiskare Mikael Lindholms ryssja sänktes av en segelbåt i september 2015. ryssja Bild: Yle/Mikael Kokkola ryssja,pontonryssja

Hovrätten gick emot tingsrättens dom och förkastar åtalen i fallet med den segelbåt som sjönk i Lovisa i september 2015.

Tingsrätten dömde segelbåtens ägare till villkorligt fängelse och skadestånd för försök till grovt bedrägeri och skadegörelse. Enligt tingsrätten hade ägaren själv sänkt båten.

Helsingfors hovrätt anser att det inte är tillräckligt sannolikt att händelseförloppet har gått till på det sätt som det beskrivs i åtalet.

Rätten konstaterar att det visserligen inte har framkommit någon annan sannolik förklaring till hur båten har sjunkit, men eftersom även andra händelseförlopp är möjliga kan det som skedde inte läggas den åtalade till last.

Hovrätten förkastar därmed båda åtalspunkterna och friar svaranden från straff och från all ersättningsskyldighet i ärendet.