Hoppa till huvudinnehåll

Staden får varje år anmälningar om ofog: "Vanligt folkvett borde räcka i småbåtshamnarna"

En man i gul väst står i solen på en brygga vid en träbåt
Jakobstad har inte råd med ökad säkerhet i småbåtshamnarna, men alla kan hjälpa att hålla ett vakande öga och påtala ofog, anser Niclas Gustafsson som är planeringsingenjör. En man i gul väst står i solen på en brygga vid en träbåt Bild: Mårten Wallendahl / Yle småbåtshamnar,niclas gustafsson

Varje år får staden Jakobstad ett tiotal anmälningar om ofog vid de kommunala småbåtshamnarna. För en del är det svårt att skilja på vad som avses med allmän plats och privat egendom, har man märkt på staden.

Vid Korsgrundet, strax utanför Jakobstads centrum guppar fritidsbåtarna lugnt i väntan på helgen och högsäsongen. Staden har totalt 350 båtplatser som hyrs ut på årsbasis. I år har aktiviteten kring hamnområdena varit livligare än normalt, och då ökar också riskerna för ofog.

- Det märks att skolorna haft distansundervisning och många unga nu är utan sommarjobb, så det har varit mera folk kring hamnarna den senaste tiden, säger Niclas Gustafsson, som är planeringsingenjör på staden Jakobstad.

en förbudskylt mot simning fäst på en husvägg, intill en småbåtshamn
Obehöriga ska hålla sig borta - men hamnen är ändå allmän plats, där alla får röra sig. Simning är ändå förbjuden i hamnområdet. en förbudskylt mot simning fäst på en husvägg, intill en småbåtshamn Bild: Mårten Wallendahl / Yle hamnar,småbåtshamnar,Gamla hamnen, Jakobstad

Olika åsikter om revir

Den ökade trafiken har också synts på stadens bryggor där stadsborna får hyra platser. Ibland har detta lett till friktion mellan båtägare och ungdomar som gillar att umgås på bryggorna. Antalet incidenter med skadegörelse är enligt Gustafsson få, men också stölder har förekommit.

- Man kunde öka säkerheten genom att bygga grindar vid bryggorna, men det har visat sig opraktiskt på de ställen vi byggt sådana. Det är svårt att få tillbaka nycklarna och det stänger också ute allmänheten från att vistas på bryggorna, säger Gustafsson.

Allmänt område öppet för alla

Från stadens håll vill man, enligt Gustafsson att bryggorna ska vara tillgängliga för ortsborna, speciellt nu då många känt ett ökat behov av rekreation ute. Stadens strävan är att också ortsbor som saknar egen båt eller sommarstuga ska kunna ta sig ut till vattnet och njuta.

- Bryggorna är stadens egendom och därför allmän plats. Det finns inga restriktioner vad man får göra där, så länge man inte förstör eller skräpar ner, säger Gustafsson.

Från båtägarhåll har det lyfts fram önskemål om ökade säkerhetsarrangemang som just grindar eller kameraövervakning.

- Det är i praktiken lite svårt, för att installera kameror är väldigt dyrt. Och pengar finns det inte nu i staden, beklagar sig Gustafsson.

Inga fler skyltar

Eftersom hamnområdet är allmän plats, finns idag inga förbudsskyltar som skulle begränsa folks rörlighet på området. Ett undantag är en simförbudsskylt. Men Gustafsson tycker inte heller att man ska behöva skylta tydligare, med förbud att röra privata båtar.

- Nej, jag tycker inte man behöver mera skyltar. Sunt bondförnuft borde räcka, men det verkar som är det är svårt för en del att förstå vad som gäller, säger Gustafsson.

Att flera av hamnarna är nära fast bebyggelse och platser där folk rör sig en stor del av dygnets timmar är både en fördel och nackdel, anser Gustafsson.

- Det är svårt för en förbipasserande att veta om den som är i båten faktiskt är båtens ägare. Men jag skulle önska att folk i allmänhet blev lite bättre på att ingripa och säga till ifall de ser att någon gör åverkan i hamnarna, säger Gustafsson.

Ett gäng tonåringar sitter ute på en brygga i en småbåtshamn
Stadens bryggor är populära för både yngre och äldre på sommarkvällarna. Ett gäng tonåringar sitter ute på en brygga i en småbåtshamn Bild: Mårten Wallendahl / Yle småbåtshamnar,brygga,tonåringar

"Sitt och njut, men rör inte båtarna"

Bo Karlsson har i nästan 30 år - utan problem - hyrt en båtplats i Gamla hamn i Jakobstad. Under åren har de sett många besökare på bryggan, och det är sällan det blir problem.

- Jag tycker folk ska få röra sig där. De allra flesta vi möter där är hyggliga mänskor, men klart det finns ett och annat rötägg, säger Karlsson och beklagar sig över någon som dumpat skräp i hamnområdet.

Karlssons har en enda gång haft objudna gäster på båten, som hade lämnat färgmärken efter sig i båtens sittbrunn. Sådant undanber sig Karlsson.

- Kom gärna dit, sitt och njut. Men simma inte i hamnen och lämna båtarna i fred, är Karlssons hälsning.