Hoppa till huvudinnehåll

Gränsproceduren vid inresa till Finland väcker förundran – resenär: "Det räckte med att vi var finska medborgare och sedan var det fritt fram att åka"

Viking Amorella, ett stort vitt och rött fartyg, står i Åbo hamn.
Gränskontrollen vid Åbo hamn framskred mycket smidigare än vad Viktor Andersson förväntade sig. Viking Amorella, ett stort vitt och rött fartyg, står i Åbo hamn. Bild: Kalle Mäkelä / Yle Viking Line,M/S Amorella,Åbo hamn

Trots att samhället på många håll har börjat öppnas upp omges gränsen mellan Finland och Sverige fortfarande av reserestriktioner.

Viktor Andersson är finländsk medborgare som bor i Sverige. Efter långt övervägande bestämde sig han och hans familj att åka över till Finland över sommaren, för att kunna träffa sina föräldrar och syskon.

- Det var ingen självklarhet, vi började fundera på vad vi skulle göra redan i april, förklarar Andersson.

Andersson med familj var förberedda på en omfattande procedur vid gränskontrollen, men förvånades över hur få detaljfrågor som ställdes.

Vidtog försiktighetsåtgärder

Familjen vidtog försiktighetsåtgärder genom att isolera sig i en vecka innan de åkte över till Finland. Andersson, som har arbetat under coronatiden, testade sig för att se ifall han hade eller hade haft coronaviruset.

Provresultatet var negativt.

Föräldrarna informerade barnen om att båtresan till Finland inte skulle bli någon vanlig resa. Familjen skulle denna gång gå raka vägen till hytten och stanna där tills det var dags att gå tillbaka till bilen.

Familjen förväntade sig att gränskontrollen skulle framskrida långsamt

Redan när familjen skulle åka ombord på båten i Stockholm överraskades Andersson av hur mycket bilar som var på väg till Finland.

- Jag blev redan lite orolig på den svenska sidan, eftersom jag hade förväntat mig en lättare trafik. Trafiken var kanske inte lika livlig som sommartrafiken brukar vara men inte var den helt obefintlig, säger Andersson.

Trafikstockning på tysk motorväg.
Familjen räknade med att de skulle få vänta länge i bilköer. Trafikstockning på tysk motorväg. Bild: Mostphotos/ Oliver Hoffmann trafik,vägtrafik,bilar,rusningstrafik,vägar,Tyskland,motorvägar,bilkörning

Familjen hamnade långt bak i bilkön och räknade med att de skulle bli sittande länge vid gränskontrollen även i Åbo, men på den finska sidan överraskades Andersson över hur smidigt gränskontrollen framskred.

- Då det var vår tur så kontrollerade gränsbevakarna våra pass och att alla dessa personer befann sig i bilen. Sedan var det fritt fram att åka vidare, säger Andersson.

Suomen passi.
Då gränsbevakarna konstaterade att de var finska medborgare var det så gott som fritt fram att åka in i landet. Suomen passi. Bild: Anne-Maria Niskanen / Yle pass,Finnish passport

Han berättar att de tillsammans med frun har följt med både de svenska och finska myndigheternas utlåtanden kring resor, och att de var väl förberedda på att uppvisa bevis om karantänsvistelse och reseskäl.

Förundran över att inget nämndes om karantänskrav

I bilen på väg bort från hamnen reflekterade Andersson med sin fru över att processen inte alls gått till som de läst innan resan. Ingenting om karantänskrav hade nämnts.

- Det var en snabb process som egentligen bara handlade om att vi skulle visa upp att vi var finska medborgare och sedan var det fritt fram att åka, säger Andersson.

Med tanke på hur annorlunda smittspridningen är i Sverige jämfört med i Finland anser Andersson att det skulle ha varit på sin plats att ge resenärerna en stark påminnelse gällande rekommendationerna om karantänsliknande förhållanden.

- Det kan leda till uppfattningen att det skett förändringar i direktiven, säger Andersson.

Andersson kontrollerade de senaste direktiven, som visade sig vara oförändrade. Familjen skulle stanna i karantän under en två veckors period.

Andersson påpekar att rederiet familjen reste med var tydliga med att de som reser till Finland skulle stanna i två veckors karantänsliknande förhållanden.

Granskandet av finska medborgare är en kort process

Niklas Guseff, som är vice chef på ledningscentralen vid Västra Finlands sjöbevakningssektion, förklarar att gränsbevakarna fastställer identiteten på alla som kommer in till Finland oberoende om det är en finländare eller ett annat lands medborgare.

- Då man granskar en finsk medborgare så handlar det om en ganska kort process. Man konstaterar att det är en finsk medborgare och sedan är det fritt fram att resa in i Finland, säger Guseff.

Sjöräddningsledare Niklas Guseff
Niklas Guseff berättar att granskningen av finska medborgare är en rätt kort process. Sjöräddningsledare Niklas Guseff Bild: Yle/ Nora Engström niklas guseff

Att resa in i Finland likväl som att resa ut ur Finland är en grundlagsenlig rättighet för alla finska medborgare.

Om en svensk medborgare däremot kommer med färja från Sverige utreds förutsättningarna för att personen ska få resa till Finland i nuläget. För tillfället får svenska medborgare inte resa till Finland i turismsyfte, utan syftet bör vara en arbetsresa eller en annan personlig vägande orsak.

Ingen påminnelse om karantän

Guseff förklarar att det inte finns ett krav på att gränsbevakarna bör påminna resenärerna om karantänsliknande förhållanden.

- Karantän är en rekommendation från THL. Det är inte skrivet i lag, utan det är upp till var och en att följa rekommendationer om karantänsliknande förhållanden då man kommer från utlandet till Finland, förklarar Guseff.

Då en utländsk medborgare granskas är processen för gränskontroll mycket längre. Vid dessa processer är det större sannolikhet att rekommendationen om karantän kommer på tal.

- I och med den granskningen kan det lyftas fram rekommendationerna om att man ska vistas i karantän eller karantänsliknande förhållanden i 14 dagar efter att man anlänt i Finland.