Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheterna eniga: Coronaepidemin i Finland är på väg att tyna bort

Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, överläkare Taneli Puumalainen
Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki och överläkare Taneli Puumalainen informerade för sista gången innan hösten om coronaläget. Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, överläkare Taneli Puumalainen Bild: Lehtikuva Institutet för hälsa och välfärd,social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) bedömer att coronaepidemin avtar i vårt land. Ministeriet och myndigheten höll sin veckovisa lägesrapport på förmiddagen.

Här hemma är läget gott, men överläkare Taneli Puumalainen från THL sa att pandemin globalt sett inte verkar avta. Fallen ökar och vi har snart 10 miljoner bekräftade fall i världen. Också dödsfallen fortsätter att öka, sa Puumalainen.

- Pandemins epicentrum ligger nu i USA och i Sydamerika. I Afrika finns tecken på att epidemin förvärras, men därifrån är det svårt att få information. I södra Asien verkar fallen öka snabbt på en del håll.

Puumalainen konstaterade att sjukdomen fortfarande är i ett aktiv skede i Sverige, Brasilien och Saudiarabien.

Stora variationer inom Sverige

I Sverige varierar epidemiläget stort inom landet, och i Norrbotten grasserar en lokal epidemi, vilket har ansträngt vården där.

Överlag har antalet personer som intensivvårdas i Sverige stabiliserats, och fler testas, så läget håller möjligen på att förbättras också där, sa Puumalainen.

Lugnt läge i Finland

I Finland är läget lugnt. Vi har 7 167 bekräftade fall av coronasmitta, och reproduktionstalet är lågt - 0,4-0,75 vilket är lägre än för en vecka sedan. I 14 sjukvårdsdistrikt har inte ett enda coronafall registrerats under uppföljningsperioden 15-21.6.

- Av alla de som testas, uppvisar en person på 200 positivt coronaresultat. Trots det låga antalet är det ändå viktigt att vi fortsätter att testa, sa Puumalainen.

Trots att restriktionerna har luckrats upp har coronaepidemin fortsatt att avta, konstaterade Puumalainen. Vi har enskilda smittfall, och vi måste vara medvetna om att epidemin kan ta ny fart när som helst.

Trångt boende är fortsättningsvis en risk för smittspridning, bland annat ställen där många arbetstagare bor i samma utrymmen. Enligt Puumalainen har det funnits några sådana fall.

Medianåldern för de avlidna 84 år, de flesta dödsfall skett på vårdanstalter och äldreboenden.

Primärvården har lidit under coronavåren

Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet uttryckte bekymmer för att besöken inom primärvården har minskat radikalt under coronaepidemin. De icke-brådskande besöken har halverats. Samma gäller munhälsovården.

Det här kan få allvarliga följdverkningar för folkhälsan och vi kommer att få dras med en vårdskuld länge, sa Voipio-Pulkki

Det här var den sista lägesöversikten från ministeriet och THL för den här sommarens del.