Hoppa till huvudinnehåll

Coronavåren har fått finländarnas förhållande till naturen att blomstra – få oroliga för att mångfalden minskar

Skogsglänta.
Finländare har sökt sig till skogen för att hitta ro och för att motionera under coronavåren. Skogsglänta. Bild: Miikka Varila / Yle gångstig,naturen,Tammerfors,Birkaland,Teisko

I synnerhet unga har hittat naturen under coronavåren, skriver Yle Uutiset. Coronakrisen har påverkat under 25-åringarnas förhållande till naturen mest, visar en enkät som Finlands miljöcentral och Miljöministeriet gjort.

Besökarantalet i nationalparker ökade under våren, undantagsläget fick finländarna ut till vandringsstigarna och ut i naturen då många andra fritidsaktiviteter blev omöjliga på grund av coronarestriktionerna.

I synnerhet har unga personer (under 25-åringar) besökt naturen flitigt, visar enkäten. Jämfört med i fjol anser personer i den här ålderskategorin att naturen är viktigare nu och att de rör sig mer ute i naturen och är oroliga för hur naturen mår.

En kvinna sitter på huk med sin hund vid en sjö i skogen.
Många har sökt sig ut i naturen på fritiden i vår. En kvinna sitter på huk med sin hund vid en sjö i skogen. Bild: Jouni Tormanen / Alamy Stock Photo skogar,naturskydd,hund,natur

En fjärdedel av finländarna uppger att det egna förhållandet till naturen har blivit mer positivt under coronavåren. Över hälften av de som svarade på enkäten sade att de tillbringat mer tid ute i naturen än tidigare. Enligt enkäten har respekten för naturen också ökat bland finländarna.

Tusen personer runtom i Finland svarade på enkätundersökningen som gjordes i juni.

Finländare ser skräp och kemikalier som hot

I studien frågades också vilka hot finländare ser att det finns mot naturen i landet.

De hot som svarspersonerna angav motsvarar inte forskningen inom ämnet. Endast 29 procent av de som svarade på enkäten uppgav att det största hotet mot naturen i Finland är att mångfalden minskar.

Fyra får står i en hage.
Enligt enkäten var finländarna inte jätteoroliga för att naturens mångfald minskar. En faktor som påverkar naturens mångfald är ensidig odling och matproduktion. Fyra får står i en hage. Bild: Yle/Antero Tenhunen klimat

Klimatförändringen, skräp och kemikalier nämndes som de största hoten mot naturen i Finland i enkäten. Samma hotbilder kom upp i enkäten i fjol också.

Naturen har en lugnande effekt

Finländarna vill helst hitta lugn i naturen och röra sig där. Många gillar också att plocka svamp och bär och göra utflykter. Om man jämför enkäten från i fjol med uppgifterna från 2018 har utflykter blivit populärare bland studerande.

29 procent av studerandena uppgav att de anser att nationalparker och andra naturskyddsområden och utflyktsorter är de viktigaste naturmiljöerna. År 2018 var samma andel 11 procent.

Nästan hälften av de som svarade på enkäten i år uppgav att de rör sig i naturen flera gånger i veckan.

Finländarna värdesätter naturen

Fyra av fem uppgav i enkäten att de tycker att naturen är viktig eller mycket viktig.

En åker med lysande gul raps.
Rapsfält är en vanlig syn på sommaren. Enligt enkäten anser finländare att naturen är en viktig del av den finländska identiteten. En åker med lysande gul raps. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland

Andelen unga som tycker att naturen är viktig har ökat en aning, medan andelen som tycker att naturen är viktig har minskat bland 45–64-åringarna och bland 65-plussarna.

Enligt enkäten upplever finländare att naturen är en viktig del av den finska identiteten.

Finländare är mer oroade för naturen utomlands än hemma

Nästan en fjärdedel anser att man inte skyddar naturen tillräckligt mycket nationellt sett. Överlag är finländarna i genomsnitt av den åsikten att man inte kan mäta naturens värde i pengar och att naturen ökar välmåendet och hälsan.

Finländarna är ändå mer oroade för naturen utomlands än hemma i Finland. 41 procent är oroade för naturen i Finland, medan 71 procent hyser oro för naturen i övriga världen. Få finländare känner ändå till internationella mål för att stoppa att naturens mångfald minskar. FN ska uppdatera målen nästa vår.

En ö i Ekenäs skärgård.
Många vill att Finland gör mer för att skydda naturen. En ö i Ekenäs skärgård. Bild: Lehtikuva skogar,naturskydd,Ekenäs,berg,hav,öar

Pensionärer är i genomsnitt mer oroade för naturen än andra grupper, enligt enkäten. Enligt enkäten har attityderna mot att skydda naturen svalnat en del. En större andel än tidigare anser att naturen i första hand är till för människan.

Nästan alla finländare anser ändå att Finland måste stoppa det att naturens mångfald minskar. Endast fem procent av de som svarade på enkäten sa att de inte tycker att det är viktigt att främja naturens mångfald.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Koronakevät muutti suomalaisten luontosuhdetta myönteisemmäksi, mutta harva on huolestunut luonnon yksipuolistumisesta skriven av Markku Sandell. Översättningen gjordes av Saga Mannila.

Rättelse 29.6 klockan 11.51:I artikeln stod det felaktigt att få finländare stöder internationella mål för att stoppa att mångfalden i naturen minskar, vilket inte framkom i enkätundersökningen. Meningen har nu omformulerats till att få finländare känner till vilka internationella mål det finns, vilket bättre motsvarar enkätens resultat.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes