Hoppa till huvudinnehåll

Mycket service kan flytta till gamla delen av Kyrkfjärdens skola i Ingå

Kyrkfjärdens skola i Ingå
Kommunen kommer att bevara en del av den nuvarande skolbyggnaden. Kyrkfjärdens skola i Ingå Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,skolbyggnader,skola

Ingå kommun kommer att bevara en del av Kyrkfjärdens skolas nuvarande skolbyggnad och i den ska flera verksamheter få plats.

Ingå kommun planerar vad som ska finnas i det nya skolhuset för Kyrkfjärdens skola, när det väl står klart, kanske någon gång år 2022.

Musikinstitutet kunde finnas där, och likaså en del av medborgarinstitutets verksamhet.

Renovering behövs

Kommunen kommer att bevara en del av den nuvarande skolbyggnaden och i den ska flera verksamheter få plats. Byggnaden är i hyfsat skick men kräver nytt ventilationssystem och andra förbättringar som uppskattas till knappt en halv miljon euro.

I den här gamla delen kunde resten av medborgarinstitutet finnas.

Barnrådgivning och arbetsverksamhet

Här finns också plats för mödra- och barnrådgivning, familjerådgivning, en socialarbetare och tal- och ergoterapi.

Dessutom kan i den gamla delen finnas rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverkstad för unga.

Lokaler för tekniskt arbete kunde finnas kvar, och här kunde också en keramikugn placeras.

Bildkonstskola och gym

Både bildkonstskolan och medborgarinstitutet kunde använda de här lokalerna.

Också gymmet, som nu finns i Ingahemmet, kunde finnas i en del av gymnastiksalen i den gamla delen, som också kunde ha plats för gruppmotion i olika former.

Allt det här är förslag som bildnings- och välfärdsnämnden kommer med till kommunstyrelsen.

Knattebo daghem på nuvarande plats

Det föreslås också att Knattebo daghem fortsätter på nuvarande plats och erbjuder lokaler för familjekaféerna.

Stenhuset bredvid den nuvarande skolbyggnaden kommer att rivas för att ge plats för det nya skolhuset.

Kommunstyrelsen i Ingå har möte den 29 juni.