Hoppa till huvudinnehåll

De extra timmarna slopas också för den privata socialservicebranschen

Gymnastik för en grupp äldre
De extra timmar som nu ska slopas infördes när Juha Sipiläs (C) regering var vid makten. Gymnastik för en grupp äldre Bild: Eleni Paspatis / Yle äldreomsorg,äldreboende,äldrearbete,äldrecentraler,omvårdnad ,stolgymnastik,rehabilitering,fysioterapi,hjälpmedel,Mobilitetshjälpmedel,motionshandledning

Förhandlingsresultatet om ett nytt kollektivavtal för den privata socialservicebranschen har godkänts.

Super, Tehy och Erto på arbetstagarsidan säger att löneskillnaden mellan den privata sektorn och den kommunala sektorn minskar.

Dessutom slopas de extra, obetalda arbetstimmarna som hör till konkurrenskraftsavtalet.

Alla löner höjs i samband med den allmänna förhöjningen, inte som lokala poster.

Lönerna höjs med 1,3 procent den 1 augusti 2020 och med 1,5 procent den 1 juli 2021. Den 1 september 2021 höjs minimilönenivån med cirka 0,6 procent.

Källor: Pressmeddelande, STT