Hoppa till huvudinnehåll

Bristande svenska i Sjundeå kommun - finska fullmäktigemöten och översättningsfel

Ett rött tegelhus som är Sjundeås kommunhus.
Det finns bland annat problem med sammanträdesmaterial och behandling av ärenden vid sammanträdena, enligt motionen. På bilden Sjundeå kommunhus. Ett rött tegelhus som är Sjundeås kommunhus. Bild: Marica Hildén / Yle sjundeås kommunhus

Kommunstyrelsen i Sjundeå ska på måndag (29.6) ta ställning till en motion om att förverkliga de språkliga rättigheterna vid beslutsfattandet. Den rapport som var uppe i fullmäktige för en vecka sedan, ger en alltför rosig bild av tvåspråkigheten, enligt motionen, eftersom rapporten nästan inte alls har sett på hur tvåspråkigheten fungerar i beslutsfattandet.

Kommunfullmäktige förutsatte i måndags (22.6) att de olika avdelningarna i kommunen arbetar för en fungerande tvåspråkighet.

Det gäller att arbeta fram en äkta tvåspråkig verksamhetskultur på avdelningarna och i kommunens olika organ. Dessutom ska kommunen ta tag i brister som har upptäckts gällande tvåspråkigheten.

Förvaltningsplanerarna i de fyra avdelningarna (förvaltning, grundtrygghet, bildning, tekniska) har svarat på en förfrågan om tvåspråkigheten i kommunen.

Inom grundtrygghetsavdelningen händer det att informationen på kommunens webbplats publiceras senare på svenska än på finska.

Brist på svenska skyltar

Det finns också delvis brister i hur avdelningen använder svenska på skyltar och anslagstavlor och i elektroniska blanketter och på visitkort.

Också vid inskolning, i personalens interna nät och gällande annan information fungerar det bara delvis på svenska inom grundtrygghetsavdelningen.

Delvis erbjuder avdelningen personalen språkutbildning i svenska och finska. Bara delvis beaktas service på svenska då avdelningen upphandlar tjänster.

I förvaltningsavdelningen planeras språkutbildning för personalen anpassad till arbetsuppgifterna för hösten 2020.

Internt nät på finska för tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen erbjuder inte personalen språkutbildning, men goda kunskaper i svenska är önskvärd då personal rekryteras.

Arbetsgemenskapen på tekniska avdelningen är i huvudsak svenskspråkig.

Det interna nätet fungerar mestadels på finska, uppger tekniska avdelningen.

Inom bildningsavdelningen finns inga större brister gällande svenskan.

I Sjundeå är det kommunens översättare som fungerar som ansvarsperson gällande nationalspråken.

För rosig bild av tvåspråkigheten

Kommunstyrelsen i Sjundeå ska på måndag (29.6) ta ställning till en motion om att förverkliga de språkliga rättigheterna vid beslutsfattandet. Den rapport som var uppe i fullmäktige veckan innan (22.6) ger en alltför rosig bild av tvåspråkigheten, enligt motionen, eftersom kommunen i förfrågan till förvaltningsavdelningen nästan inte alls har sett på hur tvåspråkigheten fungerar i beslutsfattandet.

Det är den socialdemokratiska fullmäktigegruppen och Vänsterförbundets fullmäktigegrupp som har lämnat in en motion i saken.

Finska fullmäktigemöten och översättningsfel i texterna

I praktiken fungerar fullmäktigearbetet i Sjundeå bara på finska, enligt motionen.

Det finns bland annat problem med sammanträdesmaterial och behandling av ärenden vid sammanträdena, enligt motionen. Det har upprepade gånger varit fel i översättningarna i föredragningslistorna.

Förslaget är i synnerhet att det skulle finnas tillräckliga resurser för översättningsarbete och att fullmäktigemötena ska vara tvåspråkiga antingen med hjälp av translatorn eller med någon annan lösning.

Läs också