Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsdomstolen gav Korsholm rätt – beslutet att avbryta fusionsarbetet kom till i laglig ordning

Fullsatt fullmäktigesal i Korsholm. Bild tagen uppifrån läktaren.
Fullsatt fullmäktigesal i Korsholm. Bild tagen uppifrån läktaren. Bild: Yle/Anna Kurtén Fullmäktige,Korsholm,fusion vasa korsholm

Vasa förvaltningsdomstol förkastade på måndagen fullmäktigeledamoten Kari Hietamäkis (MSK) besvär
mot Korsholms kommunfullmäktiges beslut att inte godkänna en kommunfusion med Vasa. Ilkka-Pohjalainen var först med nyheten.

Kommunfullmäktiges beslut från april ifjol är därmed fortfarande i kraft.

Hietamäki ansåg att det inträffade fel under behandlingen av ärendet, och ville att en utomstående instans skulle ta ställning till om allt hade gått lagligt till.

Hietamäkis kritik riktades mot att ärendet togs upp till behandling utanför föredragningslistan och att det inte fanns något beslutsförslag från kommunstyrelsen.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att det ändå inte fanns skäl att häva beslutet, eftersom ärendet behandlats flera gånger i kommunstyrelsen innan fullmäktiges möte.

MSK:s gruppordförande Kari Hietamäki i talarstolen i fullmäktige.
Kari Hietamäki (MSK) MSK:s gruppordförande Kari Hietamäki i talarstolen i fullmäktige. Bild: Yle / Johanna Ventus Fullmäktige,Kari Hietamäki

- Förvaltningsdomstolen har gjort sin tolkning av det skedda, jag gjorde en annan tolkning, säger Kari Hietamäki (MSK).

I sitt besvär mot fullmäktiges beslut den 2.4.2019 framförde Hietamäki att ärendet återremitterats av kommunstyrelsen och således inte var färdigt behandlat. Förvaltningsdomstolen konstaterar ändå att ärendet behandlats i kommunstyrelsen ett flertal gånger tidigare .

Vidare konstaterar förvaltningsdomstolen att tiden var väldigt knapp. Vasa och Korsholm hade kommit överens om att ansökan om kommunfusion ska lämnas till statsrådet senast den 30.4.2020.

- Men den tidtabellen var inte skriven i lag någonstans. Vasa och Korsholm kunde ha kommit överens om en annan tidtabell, säger Hietamäki.

Finner sig i rättens beslut

Förvaltningsdomstolen valde ändå en annan linje och slår alltså fast att fullmäktiges beslut att avbryta hela fusionsfrågan kommit till på ett lagligt sätt.

- Jag finner mig i beslutet, jag kommer inte att föra saken vidare, säger Hietamäki.

Hietamäki tror inte att fusionsfrågan blir aktuell de närmaste åren.

- Under den här valperioden kommer den säkert inte att lyftas igen, och knappast heller under nästa, säger Kari Hietamäki.

Strand: Vasa går vidare

Fullmäktigeordförande, riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Vasa var en av de mest pådrivande politikerna i den här frågan i Vasa. Han beklagar att fusionen inte blev av och kommenterar inte domstolens beslut närmare.

- Från Vasa stads sida ha vi redan gått vidare och investerar nu stort och arbetar stenhårt för att utveckla hela regionen på ett sätt som även gynnar människorna och företagen i Korsholm, säger Strand.

Läs också