Hoppa till huvudinnehåll

Hongkongs aktivister rädda för det värsta då nationella säkerhetslagen träder i kraft: "Men jag tänker stanna och kämpa tills de suddar ut mig"

tiotals ghripna demonstranter sitter på marken omgivna av kravallpolis
Trots att de är rädda lovar många Hongkongbor fortsätta sina protester mot det kinesiska centralstyrets inskränkande av deras rättigheter. tiotals ghripna demonstranter sitter på marken omgivna av kravallpolis Bild: EPA-EFE/All Over Press Hongkong

Hongkongborna vet fortfarande inte vad den nationella säkerhetslagen innehåller i detalj. Klart är ändå att lagen ger Peking stora befogenheter att kontrollera åsiktsyttringar i regionen och aktivister och demokratiförespråkare förbereder sig på det värsta.

Kina antog natten till tisdagen den kontroversiella nationella säkerhetslagen för Hongkong.

Lagen befaras ge Peking och dess säkerhets- och underrättelseapparat svepande möjligheter att slå ner politiskt motstånd, åsiktsyttringar och aktivism i den autonoma regionen.

Hongkongbor befara att lagen i praktiken kommer att betyda ett slut på autonomin, och innebära en liknande kontroll över Hongkong som landet har fått över formellt autonoma Macao.

Hongkongs ledare Carrie Lam stöds av Kinas president Xi Jinping
Chefsminister Carrie Lam ses av Hongkongbor som en marionett för Kinas centralstyre. Hongkongs ledare Carrie Lam stöds av Kinas president Xi Jinping Bild: EPA/JEROME FAVRE Carrie Lam,Xi Jinping,Hongkong

Ändå är detaljerna i lagen fortfarande okända trots att chefsminister
Carrie Lam bekräftade att den träder i kraft natten till den första juli, exakt 23 år efter att Storbritannien överlämnande Hongkong till Kina.

Trots det ville Lam inte avslöja något om lagens innehåll för Hongkongborna.

- Det skulle inte vara passande för mig att kommentera lagen innan den har trätt i kraft, sa Lam.

- Det här bara demonstrerar att "ett land, två system" inte längre gäller i Hongkong. Lagen har drivits igenom utan att vi vet vad den innehåller, vad som är straffbart och hur det straffas, sa en Hongkongbo som inte ville ge sitt namn till Reuters.

- Regeringen vill tysta ner oss och sparka ut oss. Vi måste stå upp och besegra alla som vill ta ifrån Hongkongs folk deras frihet, sa Roy Chan, som deltog i en tyst protest i måndags till Reuters.

Vad vi vet om lagen

Kina har beskrivit nationella säkerhetslagen för Hongkong som ett sätt att återinföra stabilitet och välfärd i området efter fjolårets massprotester.

Den förbjuder aktivitet under fyra punkter:

  • Secession, alltså att förespråka eller verka för självständighet från Kina
  • Omstörtande verksamhet, alltså att försöka skada centralstyrets auktoritet
  • Terrorism, som brett definieras som att idka våld mot eller försöka skrämma befolkningen
  • Samarbete med främmande externa makter
Kirjakauppiaat Lee Bo ja Gui Minhai kuvissa Hongkongissa.
Planscher kräver förläggaren Gui Minhais frihet. Minhai har varit fängslad i Kina i flera år för att ha gett ut böcker om kinesiska partieliten, och Hongkongborna befarar att vem som helst kan råka ut för samma öde i framtiden. Kirjakauppiaat Lee Bo ja Gui Minhai kuvissa Hongkongissa. Bild: Philippe Lopez / AFP Kina,Gui Minhai

Många demokratiaktivister, studenter, demonstranter och religiösa organisationer befarar att lagen kommer att vara så vag att nästan vad som helst kan tolkas som ett brott mot nationell säkerhet.

Demonstrationerna mot lagen har varit stora, men inte av samma kaliber som fjolårets massprotester.

Ger Kina tolkningsföreträde

Det oroar speciellt då lagen samtidigt inför ett nationellt säkerhetskontor i Hongkong, där kinesiska myndigheter ska utreda och väcka åtal för brott under lagen.

Kinesiska myndigheter skulle också ges tolkningsföreträde över enskilda fall, ge dem rätten att skicka åtalade till Kina för rättegång och möjliggöra livstidsstraff för brott mot lagen.

Hongkongs chefsminister skulle få rätt att utnämna domare till en speciell domstol för fall under nationella säkerhetslagen.

Det gör aktivister rädda för att Hongkongs rättssystems
politiska oberoende urholkas, speciellt då den nuvarande chefsministern anses gå Pekings ärenden.

Demokratiaktivisterna demonstrerar i Victoria Park i stadskärnan för att visa "hur fredliga Hongkongbor är"
Som mest demonstrerade över två miljoner människor mot kinesisk inblandning i fjol. Demokratiaktivisterna demonstrerar i Victoria Park i stadskärnan för att visa "hur fredliga Hongkongbor är" Bild: EPA-EFE/JEROME FAVRE Hongkong,Kina

Det rapporteras också om en artikel som skulle ge möjligheten att åtala människor retroaktivt, alltså väcka åtal för aktivitet som har pågått innan lagen trädde i kraft.

Det är ändå oklart om det stämmer, eller bara är rykten som stämning av ovisshet och rädsla för den annalkande lagen har givit upphov till.

"Jag kämpar tills de tystar och suddar ut mig"

Lagen har redan haft en stor effekt bland Hongkongs oppositionella och demokratiaktivister.

Tre av partiet Demosistos grundare och ledare avgick i dag, i vad som verkar vara ett försök att skydda gruppens övriga medlemmar och gräsrötter.

- Jag avgår härmed som generalsekreterare för partiet och meddelar samtidigt att jag helt lämnar Demosistos, sa Joshua Wong
.

Demokratiaktivisten Joshua Wong håller presskonferens.
Joshua Wong tror att han är en av de första som blir föremål för åtal och straff under den nya lagen. Demokratiaktivisten Joshua Wong håller presskonferens. Bild: EPA-EFE/JEROME FAVRE Joshua Wong,Hongkong

- Med den här lagen på kommande och då kinesiska armén lägger ut videoklipp på hur deras krypskyttar kan skjuta huvudet av folk, är det inte längre struntprat att oroa sig över människors liv och säkerhet.

- Jag personligen kommer att fortsätta kämpa, men som privatperson. Jag stannar i mitt hem, i Hongkong, tills de tystar och suddar ut mig, sa Wong.

Wong tros vara en av de första lagen kommer att användas mot, då han bland annat har lobbat för sanktioner mot Kina över inskränkningarna mot Hongkongs autonomi.

- Jag kommer säkert att vara en av de första målen för lagen. Men jag är mindre oroad för min egen skull än för alla andras säkerhet. Vem som helst, journalister, människorättsaktivister, NGO:s eller utlänningar kan anses skyldiga till omstörtande verksamhet, sa Wong.

Självständighetsparti lägger ner

Också en annan veteranmotståndare mot Pekings växande kontroll har meddelat att han lägger ner sin grupp, men bara i Hongkong.

Den tidigare parlamentsledamoten Sixtus "Baggio" Leung, som har lett
självständighetsgruppen Hongkongs nationella front sedan 2015, sa att verksamheten flyttas utomlands.

- Den här dagen innebär inte slutet, utan bara slutet på den första halvan av matchen. Motståndets centrum flyttas nu utomlands, skrev Leung på Facebook.

- Vi undrar hur mycket kraft Kina kommer att ha att föra kampen mot oss då den inte längre förs i deras territorier.

Sixtus Baggio Leung håller presskonferens om protesterna i Hongkong.
Aktivisterna Sixtus "Baggio" Leung (tv) och Yau Wai-ching håller presskonferens i fjol. De tänker flytta sin verksamhet utomlands och fortsätta aktivismen därifrån. Sixtus Baggio Leung håller presskonferens om protesterna i Hongkong. Bild: EPA/ALEX HOFFORD Hongkong,självständighet,Sixtus Baggio Leung

En del experter tror ändå att lagen kanske inte i första hand, eller åtminstone inte bara, används mot aktivister med hög profil och kontakter på hög ort utomlands.

Lagen befaras bli ett verktyg mot bland annat mindre aktivistgruppers ledare, studentaktivister och politiskt aktiva på lägre nivå, som saknar samma möjlighet att få uppmärksamhet för sina fall.

Ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna ha en ännu större avskräckande effekt.

Det skulle sända signalen att nästan vem som helst som är kritisk mot det kinesiska styret kan råka illa ut.

Religiösa samfund tysta

Trots att Kina formellt har religionsfrihet oroar lagen också de religiösa samfund som är verksamma i Hongkong.

Kina har i praktiken bara tillåtit de samfund som följer regeringens strikta linjedragningar att fortsätta på det kinesiska fastlandet.

Präster, imamer och andra religiösa ledare som har försökt verka självständigt har ofta gått liknande öden till mötes som politiska dissidenter.

En kvinna ber under en mässa i Kowloon i Hongkong år 2003.
En kvinna ber under en katolsk mässa i Hongkong år 2003, under Sars-epidemin. En kvinna ber under en mässa i Kowloon i Hongkong år 2003. Bild: EPA PHOTO David G. McIntyre Hongkong,religion

Det beror på att Kinas politiska system ser alla andra auktoriteter förutom kommunistpartiet som en rival om inflytande och makt över befolkningen.

Hongkongs religiösa samfund rapporteras nu vara mycket rädda för hur deras verksamhet ska påverkas.

All religiös verksamhet riskerar att tolkas som omstörtande verksamhet.

Ledarna för Hongkongs baptistkyrka rapporteras på tisdagen ha röstat mot att fördöma lagen, då de är rädda för följderna under den nya lagen.

Baptistkyrkan har inte direkt deltagit i protesterna i fjol, men dess medlemmar har organiserat grupper som har försökt trappa ner bråk och gett vård åt skadade under våldsamheterna.

Hundratusentals kan bege sig i exil

Redan då planerna på lagen först blev kända rapporterades en ökning i antalet Hongkongbor som ansökte om brittiska BNO-pass.

BNO står för British National (Overseas), ungefär brittisk medborgare (utomlands).

Kring 300 000 Hongkongbor har redan de här passen, 2,9 miljoner fler kan ansöka om dem.

Passen ger Hongkongborna speciella rättigheter att resa till och stanna upp till ett halvår i Storbritannien, rättigheter regeringen Johnson har lovat att utvidga.

Han också lovat erbjuda dem som har passen en klar väg till fullt medborgarskap som svar på Kinas beslut att införa lagen.

Det är oklart hur många nya ansökningar som har kommit in. Frågan är känslig då Kina har fördömt de brittiska löftena om utvidgade rättigheter som ett brott om överenskommelsen om Hongkongs autonomi.

Storbritanniens svar, i mindre direkta termer, har varit att Kinas säkerhetslag redan är ett brott mot det avtalet, som stipulerade 50 års självstyre från och med 1997.

Utan självstyret finns inte heller något avtal och lagen innebär ett de facto slut på självstyret 27 år för tidigt, antyder den brittiska regeringen.

Källor: South Kina Morning Post, BBC, South Kina Daily, Al Jazeera, Reuters, AFP, AP,

Läs också