Hoppa till huvudinnehåll

Jouren i Jakobstad prickades för bristfällig service på finska - läkare på distans kan vara ett alternativ för att förbättra läget

Malmska sjukhuset i Jakobstad
Malmska sjukhuset i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,malmska sjukhuset

Fler tvåspråkiga läkare ska rekryteras och som en sista utväg kan man ta till läkare på distans. Det är några av alternativen då social- och hälsovårdsverket i Jakobstad ska förbättra servicen på finska.

Enligt en anmärkning som Regionförvaltningsverket gav Malmska tidigare i sommar är det svårt för finskspråkiga att få service på sitt modersmål, i synnerhet på jouren i Jakobstad.

Malmska ska senast 11 september svara på vilka åtgärder man vidtagit för att förbättra läget.

Att höja språkkraven kan betyda ännu färre läkare

Att rekrytera tvåspråkiga läkare har visat sig vara svårt. Också det privata bolag som Malmska köper läkartjänster av har haft problem att rekrytera läkare som kan båda språken.

Vid nyår då Jakobstad gjorde en ny upphandling av tjänsterna skärpte man språkkraven. Resultatet blev att inte ett enda anbud lämnades in.

Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018.
Pia-Maria Sjöström. Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018. Bild: Jari Kovalainen / Yle läkare,Jakobstad,vaccinering,Mässling,mässling,hälsovård,Österbotten,immuniseringsprogram,mässlingsvaccin,Measles virus

Enligt chefsläkare Pia-Maria Sjöström tvingades man kompromissa för att överhuvudtaget hitta läkare till jouren. Nu är läget ändå bättre, enligt Sjöström.

Ett konkret sätt att avhjälpa problemet kunde vara att ta till läkare på distans. Om det på plats inte finns någon som talar finska kan man då konsultera läkare via video.

– Distansläkare är kanske det viktigaste sättet för oss att fylla språkkraven, säger Sjöström.

Alla patienter får ge respons

I två månader framöver kommer alla patienter på jouren att tillfrågas om servicen och i synnerhet om de fick vård på sitt modersmål.

Sjöström gissar att många patienter som är tvåspråkiga börjar på svenska men ändå i enkäter uppger att de inte fick service på finska.

En undersökning i början av 2019 visade att nästan hälften av de finskspråkiga som svarade inte hade fått service på finska på jouren.

Sjöström påpekar att det var en liten andel av alla patienter som svarade i den undersökningen. Hon medger att situationen inte fyller lagens krav, men säger samtidigt att patientsäkerheten inte har försvagats på grund av läkarsituationen.

Artikeln är en bearbetning och översättning av Yle Uutisets artikel "Etälääkäreistä ehkä helpotusta Pietarsaaren ongelmiin – AVI huomautti suomenkielisten lääkärien puutteesta päivystyksessä"skriven av Sari Vähäsarja och Heini Holopainen. Översättningen är gjord av Ida-Maria Björkqvist.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten