Hoppa till huvudinnehåll

Talvivaaraledare friades - inget insiderbrott när teckningsrätter såldes

Pekka Perä på rättegång i hovrätten 2018.
Tingsrätten friar Pekka Perä från misstankarna om insiderbrott. Bilden är tagen i Helsingfors hovrätt 2018. Då fälldes Perä för informationsbrott. Pekka Perä på rättegång i hovrätten 2018. Bild: Lehtikuva / Markku Ulander Pekka Perä,Talvivaara

Pekka Perä gjorde sig inte skyldig till insiderbrott när gruvbolaget Talvivaara sålde teckningsrätter till aktier år 2013. Helsingfors tingsrätt ansåg att rapporter ledningen hade tillgång till inte bevisar brott. Alla åtal mot ledningen förkastades.

Åklagarna i fallet ville att Talvivaaras grundare Pekka Perä och två andra personer som arbetat i bolagets ledning skulle dömas för grovt insiderbrott.

Rättegången gällde teckningsrätter som holdingbolaget Talvivaara Management sålde i mars 2013. Pekka Perä var delägare i bolaget.

Talvivaaran arvopaperimarkkinaoikeudenkäynti 22.10.218 Helsingin hovioikeus
Pekka Perä är van vid rättegångar. Han har dömts för grov miljöförstörelse för sin roll som Talvivaaraledare. Talvivaaran arvopaperimarkkinaoikeudenkäynti 22.10.218 Helsingin hovioikeus Bild: Marjatta Rautio / Yle rättegång,Talvivaara,Pekka Perä

När teckningsrätterna såldes var den officiella prognosen att gruvan skulle producera 18 000 ton nickel under 2013.

I juli samma år meddelade bolaget att produktionen blir avsevärt mindre. Samtidigt slutade Talvivaara publicera årsprognoserna för gruvdriften. Aktien sjönk med nio procent. Bolagets aktie var ändå så billig att fallet betydde att aktien sjönk med en cent.

Tingsrätten ansåg att de åtalade inte innehade information som märkbart skulle ha påverkat bolagets värde vid tidpunkten för försäljningen. Alla åtal förkastades.

Dagsrapporterna inte tillräckligt bevis

Åklagarna ansåg att Pekka Perä och två andra som stod åtalade visste om att gruvan inte skulle producera så mycket nickel som hade angivits i årsprognosen i februari 2013.

De åtalade hade tillgång till dagsrapporter om produktionen. Enligt åtalet visade rapporterna att gruvan producerade klart mindre än vad som hade krävts för att uppnå årsmålet.

Tingsrätten ansåg ändå att siffrorna i dagsrapporterna inte var tillräckligt låga. Om siffrorna hade varit offentligt tillgängliga skulle de inte ha påverkat bolagets värde märkbart.

Informationen ledningen hade tillgång till skulle alltså inte ha påverkat bolagets värde.

Karta över Finland. där Sotkamo finns inprickat.
Talvivaara inledde gruvdrift i Sotkamo 2008. Det massiva gruvområdet är lika stort som 1/3 av Helsingfors. Karta över Finland. där Sotkamo finns inprickat. Bild: Yle Sotkamo,Talvivaara Sotkamo Oy

Största miljöhärvan i Finlands historia

Historien kring Talvivaara började år 2003. Då köpte Pekka Perä rättigheterna till gruvdriften av sin tidigare arbetsgivare Outokumpu. Köpesumman var två euro.

Gruvdriften inleddes 2008. Utsläpp skedde redan innan Talvivaara inlett verksamheten. År 2011 medgav Talvivaara att metallhalterna i sjöar nära gruvområdet var för höga

Ett fält med orangefärgat slem och jord på marken i Sotkamo.
Talvivaaras bassänger med förorenat vatten läckte flera gånger under 2010-talet. Företaget släppte också medvetet ut mer föroreningar än vad deras miljötillstånd tillät. Ett fält med orangefärgat slem och jord på marken i Sotkamo. Bild: Yle / Ingemo Lindroos spilla

I december 2013 beviljade dotterbolaget Talvivaara Sotkamo företagssanering. Bolagets skulder uppgår till 1,5 miljarder euro.

Det statliga bolaget Terrafame tog över den olycksdrabbade gruvan i Sotkamo år 2016.

Domarna faller

Åklagarämbetet i Östra Finland väcker år 2014 åtal mot bolagets ledning. Rubriceringen är miljöbrott.

Talvivaaras utsläpp behandlades i flera rättegångar och instanser. Hovrätten i Rovaniemi dömde år 2018 Pekka Perä till ett halvt års villkorligt fängelsestraff för grov miljöförstöring. Brotten har skett mellan år 2006 och 2013.

Ylä-Lumijärvi är en av de förorenade sjöarna nära Talvivaaragruvan.
Skattebetalarna har fått ta en hård smäll i fallet Talvivaara, men naturen är ändå den som lidit mest. Utsläppen har fortsatt i små volymer efter att Terrafame tog över. Ylä-Lumijärvi är en av de förorenade sjöarna nära Talvivaaragruvan. Bild: Yle/Tiina-Leena Kurki ylä-lumijärvi,Talvivaara

Bolaget släppte tiotals gånger ut större mängder föroreningar i naturen än vad de hade meddelat om. Bolaget hade tillstånd till vissa utsläpp, men släppte ut mer än vad tillståndet tillät. Dessutom orsakade Talvivaara utsläpp som de inte hade lov till.

Två andra från bolagets ledning dömdes till dagsböter för miljöförstöring i samma rättegång. Bolaget Talvivaara dömdes att betala en samfundsbot på en halv miljon euro. Högsta domstolen behandlade ärendet följande år men ändrade inte på hovrättens dom.

Helsingfors hovrätt dömde 2019 Pekka Perä till dagsböter för informationsbrott. Orsaken var att Perä år 2013 avsiktligt fördröjde årsprognosen för nickelproduktionen. Finskspråkiga Yle rapporterade då om domen.

Källor: Helsingfors tingsrätt, Yle, STT.