Hoppa till huvudinnehåll

Arrendetagare i Nykarleby besviken över att förvaltningsdomstolen avslog besvären: “Tydligen har en kommuninvånare inte mycket att säga till om”

Sommarstuga i Karleby.
Arkivbild. Sommarstuga i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist sommarstugor,villaliv

Alf Blomqvist är en av två som besvärat sig över Nykarleby stads beslut att höja arrendet för fritidstomterna. Han är mycket besviken att förvaltningdsomstolen förkastade besvären.

Långköraren kring arrendeavtalen för fritidstomter i Nykarleby har kanske nått vägs ände. Detta efter att förvaltningsdomstolen avslog de två besvär som lämnats in gällande fullmäktigebeslutet att höja hyrorna på stadens fritidstomter.

Alf Blomqvist arrenderar en fritidstomt i Nykarleby och även om han ännu inte fått någon exakt siffra för hur stor höjningen blir för hans del, så har han räknat med att det kan bli en tredubbling.

- Enligt siffrorna som jag sett skulle det kunna stiga tredubbelt från drygt 500 till 1 500 euro, så en rejäl förhöjning, säger Blomqvist.

Blomqvist lämnade in ett besvär till förvaltningsdomstolen där han bland annat ansåg att förhöjningen var oskälig.

Förvaltningsdomstolen ansåg å sin sida att kommunen har stor självbestämmanderätt gällande arrendeavtalen och att frågan är privaträttslig och istället borde tas upp i allmän domstol.

- Jag är synnerligen besviken. Förvaltningsdomstolen har gjort det lätt för sig och beslutit att inte ta ställning till de flesta av frågorna. Och tydligen har en kommuninvånare inte mycket att säga till om vad kommunen beslutar.

Funderar säga upp arrendeavtalet

Blomqvist vet ännu inte om han är beredd att ta frågan till tingsrätten eller ifall han vill överklaga till högsta förvaltningsdomstolen.

Blomqvist funderar också ifall han vill fortsätta arrendera och har begärt ett officiellt arrendeavtal för sin tomt och frågat vad staden är beredd att ersätta honom för de byggnader som finns på tomten.

Jag har träffat andra arrendetagare som är pensionärer och som inte har råd att fortsätta arrendera om det blir de summor som nämnts hittills

Han tror att flera andra arrendetagare kan komma att säga upp sina avtal.

- Jag har förstås inte undersökt saken desto vidare, men träffat andra arrendetagare som är pensionärer och som inte har råd att fortsätta arrendera om det blir de summor som nämnts hittills. Men var och en måste ta ställning.

Staden har meddelat att de utreder möjligheter till försäljning av arrendetomterna, något som Blomqvist också funderar kring.

Den andra personen som besvärat sig till förvaltningsdomstolen funderar också ännu ifall han tänker överklaga.