Hoppa till huvudinnehåll

Yles lyrikpris till ett verk som tar sig an de stora filosofiska frågorna med humor, Leevi Lehto prisas för översättningsgärning

Författaren Matti Kangaskoski och översättaren Leevi Lehto.
Författaren Matti Kangaskoski och översättaren Leevi Lehto prisas med Yles lyrikpris 2020. Författaren Matti Kangaskoski och översättaren Leevi Lehto. Bild: YLE/Raili Tuikka Matti Kangaskoski (författare),Leevi Lehto

Yles Den dansande björnen tillfaller Matti Kangaskoski och Översättarbjörnen Leevi Lehto

Yles lyrikpris Den dansande björnen år 2020 tilldelas Matti Kangaskoski för diktsamlingen Johdatus pimeään.

Översättarbjörnen tillfaller postumt Leevi Lehto för hans översättningar till finska av John Keats poesi.

I prisjuryn satt i år poeten Susinukke Kosola som ordförande, Yles kulturredaktörer Minna Joenniemi och Marit Lindqvist samt skådespelaren och producenten Erja Manto.

Den dansande björnen-priset delas ut sedan år 1994 och prissumman är 4 000 euro, prissumman för Översättarbjörnen är 1 500 euro.

Juryns prismotiveringar:

Den dansande björnen

Matti Kangaskoski: Johdatus pimeään

I sin fjärde diktsamling Johdatus pimeään närmar sig Matti Kangaskoski de stora filosofiska frågorna med humor.

Samlingen inleds med ett slags vetenskaplig undersökning genom att definiera världen och att därefter droppa ner ett jag i världen. Läsaren börjar ana sig till ett klassiskt tankeexperiment, men jaget på scenen visar sig vara mänskligt. Snart eskalerar det hela och skådespelet exploderar i händerna.

Förnuft och språk organiserar världen. Kangaskoskis estetiskt avskalade svarta band frågar inte enbart om det är bra så här, om det måste vara så här, utan visar en mental brottningskamp mellan ett levande intellekt och dessa frågor. Också grannen deltar i brottningskampen med sin irriterande röst och utmanar jagets världsbild.

Pärmen till Matti Kangaskoskis lyrikverk "Johdatus pimeään".
Pärmen till Matti Kangaskoskis lyrikverk "Johdatus pimeään". Bild: Yle/Marit Lindqvist Matti Kangaskoski (författare),lyrik,Den dansande björnen

Johdatus pimeään parar ihop den lyriska svajigheten med den exakta akademiska terminologin. Klassiska bilder och motiv, som mörker, ljus, sanning, verklighet och ett äpple är centrala begrepp för de frågor som behandlas.

I dikterna strävar författaren efter att definiera ordens innebörd innan de börjar läcka och sippra in genom de otäta springorna. Detta är språkets natur.

Boken förlitar sig på lyrikens kraft att generera ny kunskap om världen. Boken förlitar sig också på att kunskapen tillhör alla. Den älskar sina frågor lika väl som sin läsare.

Slutresultatet är en lyrisk helhet som påminner oss om att filosofi förutom att vara roligt kan vara oerhört lätt och svårt på samma gång. Man kan fantisera fram en värld på många olika sätt.

Översättarbjörnen

John Keats: Syksylle ja muita runoja ja kirjeitä, översättning till finska Leevi Lehto

Den av Leevi Lehto översatta diktsamlingen Syksylle ja muita runoja ja kirjeitä av John Keats är en heltäckande djupdykning i lyrikern/tänkaren Keats produktion. Keats var en av de största romantiska poeterna och än idag kan man höra honom eka genom generationer av författarskap.

Boken består av dikter och brev, och tack vare noggranna fotnoter kan man få syn på samtiden, på människor, tänkande och språk som kom att påverka Keats tankevärld och produktion. Förutom att verket ger oss en bild av Keats får vi en uppfattning om den mark han stod på.

Pärmen till John Keats "Syksylle ja muita runoja ja kirjeitä".
Pärmen till John Keats "Syksylle ja muita runoja ja kirjeitä". Bild: Poesia lyrik,översättningslitteratur,John Keats,Leevi Lehto

I verket ser vi också den översättningsfilosofi som Lehto stod för, och ibland kan fotnoterna ge oss upplysningar om hur översättaren tänkt. Lehto ville inte föra in Keats i en modern tid, utan han ville hålla honom på avstånd från läsaren genom att översätta verket “såsom man hade gjort under Keats livstid, om det varit möjligt”.

På detta sätt framstår Keats för dagens finländska läsare som en historisk och romantiserad figur, såsom han ter sig för dem som läser honom på originalspråk.

Leevi Lehto avled innan han hunnit avsluta boken och verket färdigställdes av Erkka Frilander.

Även om boken belönas för sina egna meriter, vill juryn på detta sätt minnas Leevi Lehtos (1951-2019) omfattande livsverk såväl som översättare som poet. Lehto tröttnade aldrig på att leta reda på nya svåra frågor, och han räddes aldrig att svara på sitt eget sätt.

Läs också