Hoppa till huvudinnehåll

Barn uttrycker sig aktivt om corona – leker corona-tafatt och vill lära sig om viruset

Ett skolbarn tvättar händerna.
Barn vill veta mera om coronaviruset och hur man kan skydda sig mot det. Ett skolbarn tvättar händerna. Bild: Silja Viitala / Yle vår,maj,2020,Helsingfors,Finland,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,undantagstillstånd,coronavirusutbrottet i Finland 2020,pandemier,epidemier,smittsamma sjukdomar,beredskapslag,skolor,skolelever,grundskolan,grundskolans lågstadium,grundskolans högstadium,Grundskolor och gymnasier,utbildning,lågstadiet,First grade,skolbyggnader,barn (åldersgrupper),flickor,handhygien,handtvagning

Barn är duktiga på att förstå och prata om coronaviruset. Det visar ny forskning vid Åbo Akademi.

Forskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Umeå universitet har studerat hur barn som vistades på daghem i början av pandemin uppfattade och berördes av coronautbrottet.

- Forskning visar att negativa livserfarenheter såsom pandemier påverkar barns välmående på kort och lång sikt, och att barn är extra sårbara i kriser. Därför är det viktigt att beakta hur coronapandemin förstås och uttrycks i sammanhang där barn befinner sig, säger Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi, i ett pressmeddelande.

Barn är aktiva, deltagande individer som själva kan medverka i hanteringen av kriser genom funderingar och handlingar.

Uttrycker sig genom lek

Studien i barnens uttryck och deltagande gällande coronautbrottet har fyra teman.

Det första temat gäller hälsa. Här märks att barn både har kunskap och vill veta mera om själva viruset och hur man kan skydda sig mot det, berättar forskarna.

Tema två i barns uttryck gäller oro och omsorg om andra i barnens närhet, till exempel vänner, föräldrar eller äldre släktingar.

Ett barn med halare sitter på en gunga på en dagisgård.
Många barn behöver stöd i att hantera och förstå situationen. Ett barn med halare sitter på en gunga på en dagisgård. Bild: Amanda Vikman/Yle lekparker,Dagisbarn,lek (barnlek),barn (åldersgrupper),familj

Tema tre gäller hur man kan hantera förändrade rutiner i vardagen.

Det fjärde temat handlar om hur barn kan använda sig av lek, skapande och humor för att hantera situationen. Barnen leker till exempel ”corona-tafatt” och sjukhuslekar eller ritar, ramsar och sjunger egna alster om corona.

De här uttrycken kan för personal, och även i viss mån för vårdnadshavare, fungera som sätt att förstå vad barn lyfter fram när det gäller corona.

- Många barn behöver stöd i att hantera och förstå situationen. Småbarnspedagogiken behöver ta en tydlig roll i att utveckla pedagogiska närmanden som ger utrymme för barns olika uttryck, och erbjuda redskap som stöder barnens förmåga att möta utmaningar, säger Mia Heikkilä.

Studien gjordes genom en enkätundersökning som riktades till daghems- eller förskolepersonal i Finland och Sverige.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland