Hoppa till huvudinnehåll

Jussaröföretagare ser framåt – hoppas skapa inkvartering för turister efter motgångar med nedsmutsad mark

flygbild av Jussrö
Det kan ta flera år innan det är möjligt att bygga på den plats som sjöbevakningsstationen stod på Jussarö. flygbild av Jussrö Bild: Linus Westerlund / Yle Jussarö,skärgård,sommar,Raseborg,Västnyland,havet,hamn,Sjöbevakningen (Finland),Stenar,klippor,berg,drönare (obemannad luftfarkost)

Företagaren Jukka Hillo hade det mesta klappat och klart för att kunna ta emot turister som behöver inkvartering i den tidigare sjöbevakningsstationen på Jussarö i Ekenäs ytterskärgård. Men sedan stod det klart att marken var förorenad av olja, så byggnaden måste rivas. I dag är marken sanerad och Hillo hoppas på nybygge och sedan på turister.

Omkring 1000 ton jordmassa har smutsats ner på Jussarö under den tid som Gränsbevakningsväsendet verkade på Jussarö.

Det var företagaren Jukka Hillo fullständigt omedveten om då han genom sitt fastighetsbolag år 2015 hyrde markområdet kring den tidigare sjöbevakningsstationen av finska staten (Forststyrelsen) och köpte byggnaderna på området.

Sjöbevakningen flyttade från Jussarö till Baggö år 2011.

Visionen var att kunna erbjuda turister inkvartering i den 550 kvadratmeter stora sjöbevakningsstationen. Fokus skulle vara på dykare, paddlare och naturturister. I början av hösten 2016 var projektet så gott som klart.

Renoveringsarbeten gick förlorade

Men då, i september 2016, upptäcktes att marken var förorenad av olja, berättar Jukka Hillo.

– Byggnaden, som vi hade jobbat med i ett år, måste rivas, för att det skulle gå att avlägsna oljan.

Bild av Jussarös före detta sjöbevakningsstation.
Den tidigare sjöbevakningsstationen var renoverad och utrustad med solpaneler år 2016. Men allt måste rivas följande år. Bild av Jussarös före detta sjöbevakningsstation. Bild: Privat / Jukka Hillo Jussarö,skärgård,sommar,Raseborg,Västnyland,havet,hamn,Sjöbevakningen (Finland),Stenar,klippor,berg

Mellan sex och sju kubikmeter olja (motsvarande 30-35 tunnor) hade runnit ut från gamla underjordiska oljecisterner, som lämnades kvar då de ersattes med oljecisterner på marknivå åren 1994-1996.

Hillo berättar att nästan ingen olja hade runnit ut i havets bottensediment, i och med att den hade fastnat i bergveck.

Gränsbevakningsväsendet struntade i oljeutsläppsrisken

Sjöbevakningsstationens värmesystem byggdes åren 1962-63. År 1992 hade de gamla underjordiska cisternerna granskats på uppdrag av Gränsbevakningsväsendet.

Då upptäcktes ännu inga läckage. Men den utomstående granskningen visade att det fanns brister i cisternerna och att de överlag var i dåligt skick.

Grushög på Jussarö
Så här ser det ut i dag på den plats där sjöbevakningsstationen fanns. Grushög på Jussarö Bild: Linus Westerlund / Yle Jussarö,skärgård,sommar,Raseborg,Västnyland,havet,hamn,Sjöbevakningen (Finland),Stenar,klippor,berg,grus,grushög

Att cisternerna nedklassades från B-klass till C-klass, innebar att Gränsbevakningsväsendet bara fick sex månader på sig att avlägsna de underjordiska cisternerna.

Men trots risken för läckage struntade Gränsbevakningsväsendet i att avlägsna cisternerna och använde dem i över fyra års tid efter granskningen.

Då föroreningen upptäcktes, fanns inga andra alternativ än att riva den nyss renoverade byggnaden och de andra byggnaderna på området. Rivningsbeslutet kom sommaren 2017. Två av de tre jordvärmebrunnarna blev obrukbara.

Marken sanerades år 2018 och då avlägsnades de gamla underjordiska cisternerna.

Staten fick betala skadestånd

Hösten 2019 dömdes finska staten (Gränsbevakningsväsendet) att betala betydande skadestånd till Jukka Hillos fastighetsbolag på grund av miljöskadan efter en över tre år lång rättsprocess.

Skadeståndet täcker ändå inte alla förluster, eftersom den renoverade tidigare sjöbevakningsstationen inte längre existerar.

Nog har det varit en prövning, säger Hillo.

– Visst kunde Gränsbevakningsväsendet se sig själv i spegeln, då det inte gick att förhandla utan saken avgjordes i domstol.

Företagaren Hillo vill se framåt på nya möjligheter

– Men framöver har vi riktigt goda relationer till Gränsbevakningsväsendet, säger Hillo som inte vill gräma sig över det som har hänt.

År 2019 köpte fastighetsbolaget också markområdet av Forststyrelsen.

Hillo blev intresserad av området, eftersom det är unikt och har betydande, orörd natur, berättar han. Utan nedsmutsningen skulle han redan våren 2017 ha kunnat börja sin affärsverksamhet på Jussarö.

Det tar åratal innan det går att bygga här― företagaren Jukka Hillo

Men trots att fyra säsonger och mycket arbete gick till spillo, och Hillo nu är markägare utan byggnader, vill han se framåt på nya möjligheter i samarbete med staden Raseborg och eventuella samarbetspartner.

Han hoppas på att i något skede kunna erbjuda turister inkvartering på Jussarö.

Stadsfullmäktige i Raseborg har godkänt den nya strandgeneralplanen och den borde snart vinna laga kraft.

Jukka Hillo vid hamnen där det tidigare fanns en sjöbevakningsstation
Företagaren Jukka Hillo blev intresserad av Jussarö, eftersom området är unikt och har betydande, orörd natur. Jukka Hillo vid hamnen där det tidigare fanns en sjöbevakningsstation Bild: Linus Westerlund / Yle Jussarö,skärgård,sommar,Raseborg,Västnyland,havet,hamn,Sjöbevakningen (Finland),Jukka Hillo

När kan här finnas turister?

– Det har inte bara med mig att göra. Finansiering utifrån behövs. Utvecklandet av verksamheten på Jussarö kan inte bara bero på privatpersoner. Jussarös norra hamn har fått en ny bättre brygga som skyddar mot vind.

- Jag hoppas Forststyrelsen och andra aktörer arbetar för att företagarna kan verka här, säger Hillo, som själv anser att samarbetet med dessa aktörer fungerar bra.

Tidtabellen beror på samarbetet med staden Raseborg, förklarar Hillo.

– Det behövs en stranddetaljplan eller någonting motsvarande. Det tar åratal innan det går att bygga här. Dessutom behövs pengar.

Hur fungerar samarbetet med de andra företagarna?

– Det är avgörande att vi hjälper varandra. Här på Jussarö har varit ett mycket bra samarbete.

Vilka planer har du?

– Inkvartering för små grupper enligt omväxlande tema eller för småskaliga kurser. Det här är ett paradis för dykare, naturturism och historia.

Hur vill du att här ser ut om tio år?

– Det ska finnas förnuftig logi som passar in i naturen, och trafikförbindelser i någon utsträckning. Alla idéer på hur man kan få fler kunder till ön är välkomna.

Läs också