Hoppa till huvudinnehåll

Glasiglor i Fäboda väcker debatt: ”Folk känner att det här är deras vardagsrum”

Hinderfri naturstig
Fäboda kaffestuga (Arkivbild). Hinderfri naturstig Bild: Nathalie Lindvall jakobstad

Planerna på att bygga iglor av glas i Fäboda i Jakobstad tas inte emot med öppna armar av alla. På måndagen samlades drygt 70 personer till ett diskussionsmöte om saken. Under mötet framfördes såväl kritik och beröm som frågor och alternativa lösningar.

Mika Vacker är en av dem som driver igloprojektet. Han säger att man fått både positiv och negativ respons.

– Det går en hel del rykten, och många av de rykten som går stämmer absolut inte.

Planen är att bygga tre glasiglor och en glasbastu. I nuläget gäller planerna Fäboda, men enligt Vacker är man öppen för förslag.

– Det här är den första platsen vi har tittat på och det finns en byggrätt här. Men om någon har en bättre idé kan vi tänka på saken.

Människor samlade kring bord i en stockstuga.
Mika Vacker (längst till höger) svarar på frågor om projektet. Människor samlade kring bord i en stockstuga. Bild: Mårten Wallendahl / Yle Fäboda,Jakobstad,mika vacker

Föråldrad detaljplan

En genomgående fråga i diskussionen var vad projektet skulle innebära för miljön och för möjligheterna för vem som helst att röra sig på Fäbodas klippor och stränder. Saken kompliceras ytterligare av att detaljplanen som gjordes upp för området för 32 år sedan kan vara föråldrad.

– Människors behov, önskemål och sätt att röra sig har förändrats. Då behöver man bedöma planens aktualitet, säger Jakobstads stadsplanearkitekt Sören Öberg.

Öberg säger att det är upp till tekniska nämnden att ta ställning till om detaljplanen fortfarande är aktuell eller inte.

På området finns två byggnadsrätter: en på 1 800 kvadratmeter och en på 200 kvadratmeter. Under årens lopp har det funnits flera planer på att exploatera området, men ingen har ännu förverkligats.

Åsikterna går isär

Iglorna har väckt debatt också på sociala medier. En av dem som har engagerat sig i debatten är Pontus Blomqvist (SFP), som är ordförande i Jakobstadsnejdens natur och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad.

För många är det här en helig plats och man skulle helst inte släppa in ekonomiska intressen hit― Pontus Blomqvist (SFP)

Blomqvist säger att åsikterna går isär, men att de flesta är negativt inställda till att man bygger iglor i Fäboda.

– Folk känner att det här är deras vardagsrum. För många är det här en helig plats och man skulle helst inte släppa in ekonomiska intressen hit.

Enligt Blomqvist är det delvis en principfråga.

– Ger man lillfingret så mister man lätt hela handen. Det finns ett väldigt begränsat område som kan utnyttjas här, och då kan man fråga sig varför just det här företaget ska få bygga. Nu känns det som att man håller på att bygga något som är för väldigt få, när Fäboda borde vara för väldigt många.

Människor samlade kring bord i en stockstuga.
Diskussionsmötet samlade drygt 70 deltagare. Människor samlade kring bord i en stockstuga. Bild: Mårten Wallendahl / Yle Fäboda,Jakobstad,glasiglor

Utreder andra alternativ

Under mötet försökte Mika Vacker svara på frågor och bemöta kritik. Enligt honom kom kritikerna inte med något som skulle omkullkasta projektet.

– Jag är fortfarande väldigt positiv.

Deltagarna i mötet kom också med en del förslag på alternativa platser för iglorna. Vacker säger att han kommer att åka och titta på en del andra ställen, men utgångspunkten är fortfarande att iglorna byggs i Fäboda.

– Det är klart att om vi får en bra plats så är vi intresserade. Men i och med att vi har börjat på här så kommer vi att fortsätta här och så får vi se vad som händer, säger Vacker.

Läs också