Hoppa till huvudinnehåll

Fotbojor dyra och de går att ta bort – Yle har gått igenom Inrikesministeriets utredning

Fötter med svarta skor och svarta strumpor. Under syns en fotboja.
Storbritannien är det enda landet i Europa där fotbojor används för att övervaka asylsökande. Fötter med svarta skor och svarta strumpor. Under syns en fotboja. bojor

Att övervaka personer som fått avslag på sina asylansökningar med hjälp av elektroniska fotbojor fungerar inte och är inte kostnadseffektivt, framkommer i en utredning som Inrikesministeriets polisavdelning gjort och som Yle Uutiset rapporterar om.

Polisavdelningen utredde användningen av fotbojor eftersom regeringsprogrammet innefattar teknisk övervakning av personer som fått avslag på sina asylansökningar. Teknisk övervakning skulle i praktiken innebära fotbojor för de personer som väntar på att asylbeslutet ska verkställas.

Centern och De Gröna tvistade redan ett år sedan under regeringsförhandlingarna om användningen av fotbojor.

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) sa i dag på tisdag i Yles morgonprogram att fotbojor inte är ett fungerande övervakningssätt enligt experter.

Centern anser att De gröna inte förverkligar det som man kommit överens om i regeringsprogrammet när det gäller frågan om fotbojor.

Ska inte användas som den enda formen av övervakning

Regeringens ursprungliga tanke var att teknisk övervakning skulle vara en bättre lösning för samhället och att det inte skulle begränsa den asylsökandes liv för mycket.

"Det initieras en lagändring för att revidera utlänningslagen så att det föreskrivs om teknisk övervakning av den som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, vilket är en alternativ säkringsåtgärd till tagande i förvar och boendeskyldighet och en säkringsåtgärd som är mindre begränsande och mer ändamålsenlig ur samhällets synvinkel", står det i regeringsprogrammet.

Enligt utredningen skulle övervakningen ändå inte fungera så som regeringen trodde. I praktiken skulle fotbojan inte stoppa människor från att försvinna utom räckhåll, konstateras i utredningen.

Rapporten hänvisar till Storbritanniens erfarenheter av att använda fotbojor. Fotbojan är inte en alternativ lösning för hur man ska sköta övervakningen, det är ett sätt för hur man kan öka kontrollen.

De personer som ordinerats att bo på ett specifikt ställe under tiden som de väntar på att asylbeslutet verkställs skulle begränsas mer av fotbojan än de begränsas i nuläget. Fotbojan skulle heller inte kunna ersätta systemet där man håller asylsökande i förvar.

Yle fick tag på utredningen i sin helhet genom att göra en begäran om information till ministeriet. Du kan läsa polisavdelningens PM till ministeriet här.

Enligt rapporten förhåller sig EU:s byrå för grundläggande rättigheter skeptisk till elektronisk övervakning eftersom den formen av övervakning strider mest mot grundrättigheterna.

Dyrt med tekniska apparater och poliser som övervakar fotbojor

Migrationsverket har räknat ut kostnaderna för fotbojor. Uträkningarna gjordes i fjol. Sammanlagt skulle systemet kosta 6,5 miljoner euro, enligt Migri. Beräkningen använder sig av data från år 2018 då 1 600 asylsökande hade satts i förvar.

Syftet med ett nytt system med fotbojor skulle enligt Inrikesministeriet inte vara att ersätta det nuvarande systemet, så kostnaderna skulle öka om fotbojorna togs i bruk.

Kostnaderna för fotbojan skulle vara 75 euro per dygn, och det skulle också behövas poliser för att övervaka att bojorna används rätt. Du kan läsa mer om beräkningarna här.

Ifall politikerna beslutar att ta i bruk teknisk övervakning rekommenderar polisavdelningen att man skapar en ny anläggning där asylsökande skulle bo.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Kiistanalaiset jalkapannat tulisivat kalliiksi ja valvottavat voisivat häipyä irrottamalla pannan – Yle sai sisäministeriön selvityksen" skriven av Maria Stenroos. Översättningen gjordes av Saga Mannila.