Hoppa till huvudinnehåll

Myndighetsgranskning i Sverige visar: 40 kommuner står för nästan 70 procent av alla coronadödsfall på äldreboenden

En äldre man har ryggen vänd mot kameran, går med rollator i korridor
Nästan hälften av Sveriges alla coronadödsfall är kopplade till äldreboenden. Bildsättningsbild. En äldre man har ryggen vänd mot kameran, går med rollator i korridor Bild: Eleni Paspatis / Yle hjälpmedel,rörelse,äldreomsorg,äldreboende,äldrearbete,Mobilitetshjälpmedel,äldrecentraler,långtidsvård,Rollator,rollatorer

I Sverige står 40 kommuner för nästan 70 procent av alla coronadödsfall på äldreboenden, slår Inspektionen för vård och omsorg IVO fast efter en granskning av landets 1 700 äldreboenden.

Resultaten av granskningen presenterades på en presskonferens under tisdagen av socialminister Lena Hallengren och Sofia Wallström, generaldirektör på IVO.

Enligt Wallström kan man tolka resultatet som att de 40 kommunerna haft det svårast med att dels begränsa smittspridningen, dels vårda och behandla de äldre.

– Här har man den högsta andelen döda vid äldreboendena i förhållande till det totala antalet boende vid äldreboenden i kommunen, sa Wallström.

Läget ser betydligt bättre ut i landets övriga 250 kommuner, enligt IVO:s bedömning.

Stora brister på 91 äldreboenden

I utredningen har det till exempel undersökts huruvida de äldre har möjlighet till syrgasbehandling, och ifall man har förutsättningar att göra individuella bedömningar.

På 91 boenden anses läget vara särskilt allvarligt, och de ska nu journalgranskas.

– Det finns exempel på personer som inte fått individuell bedömning av läkare, utan där man gjort en generell bedömning som inte var vad personen behövde och personen har råkat illa ut, sa Wallström.

Hälften av alla dödsfall kopplade till äldreboenden

Nästan hälften av alla som hittills dött till följd av coronaviruset i Sverige bodde på ett så kallat särskilt boende, alltså ett boende för äldre som har stort behov av omsorg.

I en tidigare granskning upptäckte IVO brister av allvarlig karaktär på vart tionde boende av de tusen som inspekterades.

I Sverige har över 5 400 personer dött till följd av covid-19 och det totala antalet smittade är drygt 73 000.

Läs också